Ablebits Ultimate Suite for Excel Business Edition 2021.5 – Tiện ích cho Excel

33 0

Ablebits Ultimate Suite for Excel Business Edition 2021.5 – Tiện ích cho Excel

Ablebits Ultimate Suite for Excel Business Edition là một phần bổ trợ Microsoft Excel bao gồm 60 công cụ và chức năng chuyên nghiệp để giúp bạn làm việc với các bảng. Bao gồm hơn 300 ứng dụng như hợp nhất bảng và kết hợp trang tính, tìm và loại bỏ các bản sao, nối và tách chuỗi, cắt. Cắt bỏ khoảng trắng và làm sạch dữ liệu, so sánh các trang tính để tìm điểm khác biệt, tạo công thức tùy chỉnh và hơn thế nữa.

Ablebits Ultimate Suite for Excel Business Edition 2021.5 – Tiện ích cho Excel

Các phiên bản được hỗ trợ:

 • Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, Office 365
  * Lưu ý! Office Insider không được hỗ trợ

Đặc trưng Ablebits Ultimate Suite

 • Dễ sử dụng
 • Hợp nhất các trang tính Excel
 • So sánh các trang tính để biết sự khác biệt
 • Loại bỏ các bản sao
 • Hợp nhất các ô trong Excel
 • Tính toán ngày và giờ
 • Chọn ngày từ lịch thả xuống
 • Cắt bớt các khoảng trống thừa
 • Đếm ký tự và từ
 • Chuyển văn bản thành số
 • Trùng lặp Remover
 • So sánh các bảng
 • Công cụ tìm kiếm trùng lặp mờ
 • Dedupe nhanh
 • Tìm các ô trùng lặp
 • Loại bỏ các chuỗi con trùng lặp
 • Cắt bỏ khoảng trắng
 • Thay đổi trường hợp
 • Chèn văn bản
 • Trích xuất văn bản
 • Xóa ký tự
 • Chuyển đổi văn bản
 • Trình quản lý sổ làm việc
 • Quản lý cột
 • Hình mờ
 • TOC
 • Trình hướng dẫn ngày và giờ
 • Bảng chọn ngày
 • Văn bản đến ngày
 • Unpivot Table
 • Tạo thẻ
 • Bảng phân chia
 • Transpose
 • Tráo đổi
 • Lật
 • Xóa khoảng trống
 • Tên phân tách
 • Điền vào các ô trống
 • Tìm thay thế
 • Công cụ tìm kiếm trùng lặp mờ
 • Chọn theo Giá trị / Màu sắc
 • Lọc
 • Tìm các liên kết bị hỏng
 • Tìm các ô tương tự
 • Tổng / Đếm theo màu
 • Đếm ký tự
 • Tính toán
 • Hoạt động trên nhiều trang tính
 • Máy tạo ngẫu nhiên
 • Xáo trộn ô
 • Chọn ngẫu nhiên
 • Chèn nhiều hình ảnh
 • Sao chép địa chỉ
 • Chuyển đổi công thức
 • Trình quản lý ghi chú
 • Số chính tả
 • Thêm / Xóa Zeros hàng đầu
 • Và hơn thế nữa.

Tải về Ablebits Ultimate Suite for Excel Business Edition 2021.5

Pass giải nén file baominh.tech

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *