Adobe Acrobat Pro DC 2023.008.20421 [Pre-Activated]

Adobe Acrobat Pro DC 2023.008.20421 [Pre-Activated]

Adobe Acrobat Pro DC 2023 là chương trình chỉnh sửa PDF phổ biến nhất cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa, quản lý, bảo vệ và ký các tài liệu PDF một cách hiệu quả. Có nhiều công cụ giúp làm việc với các tệp Pdf dễ dàng hơn. Có thể tạo tệp PDF từ các tài liệu được quét. Và có thể chuyển đổi các tệp PDF sang các định dạng khác như Microsoft Word, Excel, PowerPoint, HTML, v.v.

Acrobat DC là một ứng dụng Adobe cho phép bạn tạo các tệp PDF với giao diện đơn giản. với nhiều công cụ và chức năng mạnh mẽ.

Features :

 • Create PDF files
 • Read PDF files
 • Edit PDF files
 • Export from PDF files
 • Convert Microsoft Office documents to PDF
 • Split a PDF
 • Merge files into one PDF
 • Convert web pages to PDF
 • Convert PDF to JPG image
 • Create and analyze forms
 • Merge and combine files
 • Simplify reviews and approvals
 • Protect PDF files
 • Create PDFs from almost any file
 • Print to PDF
 • Scan to PDF
 • Edit data in scanned tables
 • Convert existing forms to fillable forms
 • Compare two PDF files
 • Delete pages in a PDF
 • Rotate pages in a PDF
 • Share files with others
 • Unlock or remove passwords and permissions
 • Collect signatures from others
 • And more..

What’s new in Acrobat DC 2023 ?:

 • Edit PDFs from your Android phone.
 • Star PDFs.
 • New simplified tools in the File menu.
 • Prepare Forms improvements.
 • Simplified authoring for multiple signers.
 • Search for content inside PDFs stored in Document Cloud.
 • Other bug fixes and improvements.

Download Adobe Acrobat Pro DC 2023.008.20421(x64)

Pass: sbz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *