Adobe Master Collection 2024 v3 (v16.12.2023)

Adobe Master Collection 2024 v3 (v16.12.2023)

Adobe Master Collection 2024 (hoặc Adobe Creative Cloud Collection) là bộ chương trình đa phương tiện hoàn chỉnh, chẳng hạn như chỉnh sửa ảnh. thiết kế đồ họa vector Thiết kế và phát triển trang web Chỉnh sửa video và âm thanh Thiết kế hoạt hình, hoạt hình và nhiều hơn nữa do Adobe phát triển. Phiên bản Master Collection sẽ bao gồm tất cả các chương trình Adobe Creative Cloud trong một gói. Điều đó có nghĩa là Tải xuống một lần và nhận toàn bộ dòng chương trình Adobe Creative Cloud 2024.

Adobe Master Collection là bộ chương trình phần mềm đồ họa, thiết kế, đa phương tiện và phát triển web được phát triển bởi Adobe Systems, bao gồm các chương trình như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, v.v. thường xuyên với các tính năng và công cụ mới nhất. Thích hợp cho mọi cấp độ người dùng, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia.

Các chương trình trong Adobe Master Collection có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại đồ họa, thiết kế, đa phương tiện và trang web. Ví dụ: Adobe Photoshop có thể được sử dụng để chỉnh sửa và nâng cao hình ảnh. Adobe Illustrator có thể được sử dụng để tạo đồ họa vector. Adobe InDesign có thể được sử dụng để thiết kế tài liệu. Adobe Premiere Pro có thể được sử dụng để chỉnh sửa video Adobe After Effects có thể được sử dụng để tạo các hiệu ứng đặc biệt.

Adobe Master Collection là bộ chương trình mạnh mẽ và toàn diện dành cho người dùng ở mọi cấp độ muốn tạo đồ họa, thiết kế, đa phương tiện và trang web chất lượng cao. Các chương trình trong Master Collection rất dễ sử dụng và có nhiều tính năng giúp người dùng tạo ra kết quả . Công việc xuất sắc

Các tính năng của Bộ sưu tập Adobe Master:

 • Các chương trình trong Bộ sưu tập chính rất dễ sử dụng và có nhiều tính năng có thể giúp người dùng tạo ra những tác phẩm xuất sắc.
 • Bộ sưu tập Adobe Master được cập nhật thường xuyên với các tính năng và công cụ mới nhất.
 • Bộ sưu tập Adobe Master phù hợp với mọi cấp độ người dùng, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia.
 • Bộ sưu tập Adobe Master có thể được sử dụng để tạo ra nhiều loại đồ họa, thiết kế, đa phương tiện và trang web.
 • Adobe Master Collection là một bộ chương trình mạnh mẽ và toàn diện.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phần mềm dành cho đồ họa, thiết kế, đa phương tiện và phát triển web thì Adobe Master Collection là một lựa chọn tuyệt vời.

Nội dung gói (Bộ này bao gồm những gì? ):

 1. Adobe Acrobat Pro 64-bit version 23.8.20421.
 2. Adobe Acrobat Pro 32-bit version 23.8.20421.
 3. Adobe After Effects 2024 version 24.1.0.78.
 4. Adobe Audition 2024 version 24.0.3.3.
 5. Adobe Dimension version 3.4.11.4298.
 6. Adobe Bridge 2024 version 14.0.1.137.
 7. Adobe Fresco version 5.0.1.1338.
 8. Adobe InCopy 2024 version 19.0.1.205.
 9. Adobe InDesign 2024 version 19.0.1.205.
 10. Adobe Illustrator 2024 version 28.1.0.141.
 11. Adobe Lightroom Classic version 13.1.0.202312111226.
 12. Adobe Media Encoder 2024 version 24.1.0.68.
 13. Adobe Photoshop 2024 version 25.3.1.241.
 14. Adobe Premiere Pro 2024 version 24.1.0.85.
 15. Adobe Premiere Rush version 2.10.0.30.
 16. Adobe Substance 3D Designer version 13.1.0.7240.
 17. Adobe Substance 3D Modeler version 1.5.1.145.
 18. Adobe Substance 3D Painter version 9.1.1.3077.
 19. Adobe Substance 3D Sampler version 4.2.2.3719.
 20. Adobe Substance 3D Stager version 2.1.3.5714.
 21. Adobe Camera Raw plugin version 16.1.0.48.
 22. Adobe CC Library plugin version 3.25.5.1.
 23. Adobe CCX Process plugin version 5.1.0.41.
 24. Adobe CoreSync plugin version 7.0.0.9.
 25. Maxon Cinema 4D

Download Adobe Master Collection 2024 v3 (v16.12.2023)

Pass: sbz

 


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *