Adobe Master Collection CC 2023 v18.09.2023 (x64) Multilingual September 2023

Adobe Master Collection CC 2023 v18.09.2023 (x64) Multilingual September 2023

Adobe Master Collection CC 2023 là tập hợp các ứng dụng thuộc dòng Creative Cloud 2023 và một số chương trình phiên bản cơ sở được kết hợp bởi một trình cài đặt duy nhất với khả năng chọn đường dẫn cài đặt và ngôn ngữ của các chương trình đã cài đặt. Về chức năng, mọi thứ rất giống với Adobe Master Collection CS6 đã được chứng minh rõ ràng trước đây. Chỉ ở đây, giao diện trình cài đặt đã thay đổi, gói hiện tại bao gồm nhiều chương trình hơn đáng kể so với Creative Suite 6 cùng tên và bản thân các phiên bản của chương trình hầu hết đều mới hơn.

Những gì được bao gồm trong gói này:

– Adobe Acrobat Pro DC 2023 v23.006.20320 (x64)
– Adobe After Effects 2023 v23.6.0.62 (x64)
– Adobe Animate 2023 v23.0.1.70 (x64)
– Adobe Audition 2023 v23.6.1 .3 (x64)
– Adobe Bridge 2023 v13.0.4.755 (x64)
– Adobe Captivate v12.1.0.16 (x64)
– Adobe Character Animator 2023 v23.6.0.58 (x64)
– Adobe Dimension v3.4.10 (x64)
– Adobe Dreamweaver 2021 v21.2 (x64)
– Adobe FrameMaker 2022 v17.0.2.431 (x64)
– Adobe Fresco v4.8.0.1303 (x64)
– Adobe Illustrator 2023 v27.9.0.80 (x64)
– Adobe InCopy 2023 v18 .5.0.57 (x64)
– Adobe InDesign 2023 v18.5.0.57 (x64)
– Adobe Lightroom Classic 2023 v12.5.0 (x64)
– Adobe Media Encoding 2023 v23.6.0.62 (x64)
– Adobe Photoshop 2023 v24.7.0.643 (x64)
– Adobe Photoshop 2024 v25.0.0.37 [FINAL] (x64) (Bao gồm Bộ lọc thần kinh)
– Adobe Photoshop Lightroom v6.5.0 (x64)
– Adobe Prelude 2022 v22.0.0.83 (x64)
– Adobe Premiere Pro 2023 v23.6.0.65 (x64)
– Adobe Premiere Rush v2.9.0.14 (x64)
– Adobe RoboHelp v2022.3.93 ( x64)
– Adobe Substance 3D Designer v13.0.2.6942 (x64)
– Adobe Substance 3D Modeler v1.3.0.110 (x64)
– Adobe Substance 3D Painter v9.0.0.2585 (x64)
– Adobe Substance 3D Sampler v4.1.2. 3298 (x64)
– Adobe Substance 3D Stager v2.1.1.5626 (x64)
– Adobe XD v57.1.12 (x64)
– Firefly AI v25.0.0.2257 Beta cho Adobe Photoshop v24.7 (x64)

Có gì mới:
– Phiên bản cập nhật ngày 18 tháng 9 năm 2023!

Hệ điều hành:
– Phiên bản 64 bit của Microsoft Windows 10 hoặc Windows 11
– Truy cập Internet cho các dịch vụ trực tuyến

Download Adobe Master Collection CC 2023 v18.09.2023 (x64) Multilingual September 2023

File ISO 47,3GB

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *