All Activation Windows 2021 – Bộ sưu tập tất cả các trình kích hoạt mới nhất

23 0

All Activation Windows 2021 – Bộ sưu tập tất cả các trình kích hoạt mới nhất

Tải về All Activation Windows 2021bộ sưu tập tất cả các trình kích hoạt mới nhất được cập đến ngày 31/12/2021 gần nhất. Bộ sưu tập bao gồm hơn 30 công cụ kích hoạt phổ biến để kích hoạt tất cả các phiên bản Windows và Office

All Activation Windows 2021 – Bộ sưu tập tất cả các trình kích hoạt mới nhất

Danh sách các chương trình:

 • AAct 4.2.5 (New)
 • AAct Network v1.2.2 (New)
 • Defender Tools 1.11
 • Windows 10 Digital v1.4.5.3b (New)
 • KMS Tools 14/12/2021 (New)
 • KMSAuto Lite Portable 1.6.4
 • Office 2013-2021 C2R Install
 • PIDKey Lite 1.64.4 b17
 • Office 2013-2016 C2R (New)
 • Office 2013-2016 C2R License v1.04 (New)
 • Garbage Collector v1.3.4 (New)
 • PID Key 4.0.2 (New)
 • MSActBackUp v1.2.3
 • MSAct Plus 1.1.0
 • Microsoft Product Keys 2.6.3
 • Re-Loader Activator 3.0 Beta 3
 • HEU_KMS_Activator 24.1.0
 • KMSAuto Lite 1.6.4
 • KMSmicro WO w7 v1.0.1
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • SuperMini_KMS
 • Windows 7 Loader eXtremev3.503
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Microsoft Toolkit 2.6.2
 • ODIN 1.3.7 by secr9tos
 • GUI MBR SLIC Loader 0.621 v1.2
 • Windows Loader v2.2
 • WindSLIC-UEFI-SLIC-injector
 • SLIC 2.1 BINS
 • FAQ for creating firmware
 • SLIC_ToolKit_V3.2
 • Programs for firmware
 • Resetting the trial period (rearm)
 • Three-way activation

Tải về All Activation Windows 2021

Tổng dung lượng bộ sưu tập là 412MB, tải về Mount file ISO và chạy file autorun.exe

Pass giải nén baominh.tech

 

Rate this post

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *