BetterWithReg – Bộ sưu tập Registry Editor🧊các tệp để tùy chỉnh Windows 10/11

103 0

BetterWithReg – Bộ sưu tập Registry Editor🧊các tệp để tùy chỉnh Windows 10/11

BetterWithReg là mộ bộ sưu tập các file Registry Editor 🧊 các tệp để tùy chỉnh Windows 10/11 như bật hoặc tắt các dịch vụ, menu ngữ cảnh, xoá các dịch vụ và tiện ích của Windows 10/11.

Lưu ý : Cần sao lưu Registry của bạn trước khi sử dụng

Danh sách các file reg

Chi tiết xem thêm tại : https://github.com/pedrojosawczuk/BetterWithReg

Download BetterWithReg

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận