DShutdown v1.78 giám sát máy tính , tắt máy tính từ xa

32 0

DShutdown v1.78 giám sát máy tính , tắt máy tính từ xa

DShutdown là một chương trình độc lập cho phép bạn dễ dàng tắt và đánh thức PC cục bộ hoặc từ xa, với nhiều tùy chọn cụ thể.

DShutdown hỗ trợ nhiều hơn các tùy chọn tắt máy tiêu chuẩn, có các tùy chọn liên quan đến tắt máy “thuần túy” (chẳng hạn như tùy chọn “buộc sau khi chờ” gây ra tắt máy cưỡng bức, nhưng “rõ ràng”). Có các tùy chọn giám sát cho phép bạn tắt PC sau khi một ứng dụng cụ thể kết thúc (hữu ích khi nén một số tệp). Ngoài ra còn có các tùy chọn để tắt PC khi lưu lượng truy cập Internet giảm xuống dưới tốc độ dữ liệu cụ thể (hữu ích để tắt PC khi nó đã hoàn tất quá trình tải xuống lớn).

Cũng có thể chặn yêu cầu tắt do người dùng hoặc ứng dụng khởi tạo và sau đó thực hiện yêu cầu tắt với các tùy chọn đã chọn từ DShutdown. (Ví dụ: tắt đồng thời tất cả các PC Lan khi máy chủ tắt).

DShutdown không buộc tắt nguồn nếu không đăng xuất và lưu cài đặt. Thay vào đó, DShutdown cung cấp một phương tiện để đăng xuất, tắt máy và tắt nguồn PC của bạn một cách an toàn. Các quản trị viên sử dụng hồ sơ chuyển vùng sẽ đánh giá cao những lợi ích của tính năng này.

Download DShutdown v1.78

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận