Folder Guard v22.5 – Đặt mật khẩu bảo vệ thư mục và tập tin

55 0

Folder Guard v22.5 – Đặt mật khẩu bảo vệ thư mục và tập tin

Folder Guard 22 là một chương trình bảo mật tệp và thư mục. Cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập vào các tệp, thư mục, ứng dụng hoặc các tài nguyên hệ thống khác. Có thể bảo mật mọi dữ liệu nhạy cảm của bạn bằng cách ẩn, hạn chế quyền truy cập, hoặc khóa bằng mật khẩu.

Folder Guard giúp bảo mật dữ liệu trên các máy tính công cộng để chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập. Nó cũng cho phép bạn ẩn các tệp, thư mục và ứng dụng riêng tư khỏi các ứng dụng khác và cũng có thể bị vô hiệu hóa. tác vụ truy cập ổ đĩa Ngăn chặn các thay đổi đối với tệp từ hệ thống, v.v. Đi kèm với một giao diện đơn giản. với nhiều công cụ và chức năng mạnh mẽ.

Đặc trưng Folder Guard

  • Ẩn các tệp và thư mục
  • Khóa các thư mục bằng mật khẩu
  • Hạn chế quyền truy cập vào các tệp theo loại của chúng
  • Bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các sửa đổi
  • Kiểm soát quyền truy cập vào các ổ đĩa ngoài
  • Tắt bảng điều khiển
  • Và hơn thế nữa.

Có gì mới trong Folder Guard v22:

  • Khả năng mới để làm việc với các thư mục chia sẻ
  • Nhiều mật khẩu mới với các thuộc tính khác nhau
  • Các bản sửa lỗi và cải tiến khác.

Tải về Folder Guard v22.5

Pass giải nén file là baominh.tech

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận