Kaspersky Tweak Assistant 2022 v22.2.1.0 – Đặt lại thời gian sử dụng Kaspersky

202 0

Kaspersky Tweak Assistant 2022 v22.2.1.0 – Đặt lại thời gian sử dụng Kaspersky

Tải về Kaspersky Tweak Assistant v22.2.1.0 – Đặt lại Kaspersky Free Expiration Date cho tất cả các sản phẩm của Kaspersky.

Kaspersky Tweak Assistant (KTA) là một chương trình để kích hoạt các trình quét vi-rút của Kaspersky. Đây là một công cụ ở chế độ GUI để đặt lại thời gian dùng thử của các sản phẩm Kaspersky vì các Reset KRT_CLUB khác đã được trả phí. Điều này cung cấp một giải pháp thay thế mới để kích hoạt hoặc đặt lại ngày hết hạn của trình quét vi-rút Kaspersky và an toàn hơn khi bỏ qua kiểm tra giấy phép. Hỗ trợ tất cả các sản phẩm Kaspersky từ 2019 đến phiên bản 2021 mới nhất.

✿ Sản phẩm được hỗ trợ ✿

 • 2019:
  Kaspersky Anti-Virus v19.0.0.1088
  Kaspersky Internet Security v19.0.0.1088
  Kaspersky Total Security v19.0.0.1088
 • 2020:
  Kaspersky Anti-Virus v20.0.14.1085
  Kaspersky Internet Security v20.0.14.1085
  Kaspersky Total Security v20.0.14.1085
  Kaspersky Endpoint Security v11.4.0.233
 • 2021:
  Kaspersky Anti-Virus v21.1.15.500 + v21.2.16.590 + v21.3.10.391 + 21.5.11.384
  Kaspersky Internet Security v21.1.15.500 + v21.2.16.590 + v21.3.10.391 + 21.5. 11.384
  Kaspersky Total Security v21.1.15.500 + v21.2.16.590 + v21.3.10.391 + 21.5.11.384
  Kaspersky Endpoint Security v11.8.0.384
  Kaspersky Small Office Security 21.3.10.391 (g) + Máy chủ tệp + 21.5.11.384

Đặc trưng Kaspersky Tweak Assistant (KTA)

 • Dễ sử dụng
 • Đặt lại bản dùng thử tất cả sản phẩm Kaspersky
 • Kích hoạt Giấy phép Kaspersky Tất cả Sản phẩm Kaspersky
 • Và nhiều hơn nữa.

Có gì mới trong Kaspersky Tweak Assistant v22.2.1.0 ?:

 • Cải tiến mã.
 • Đã sửa một số vấn đề khác.
 • Các bản sửa lỗi và cải tiến khác.

Tải về Kaspersky Tweak Assistant 2022 v22.2.1.0

Pass giải nén file baominh.tech

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận