KMSOffline 2.4.2 | Chương trình kích hoạt Windows/Office

KMSOffline 2.4.2 | Chương trình kích hoạt Windows/Office

KMSOffline là một Windows và Microsoft Office Activator dùng để activate Windows, Office để có thể hoạt động vĩnh viễn, có thể Activate Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, kể cả trên Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012 , 2008 R2 , 2008 và có thể Activate Office 2019 , 2016 , 2013 và 2010

Được hỗ trợ:

  • Windows XP, Windows Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10, 11
  • Máy chủ 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
  • Office 2010/2013/2016/2019 Khối lượng vấn đề.

Đặc trưng:

  • Dễ sử dụng.
  • Kích hoạt được thực hiện từ KMS-Service được nhúng hoặc từ máy chủ trên mạng.
  • Các thông số khởi động nâng cao.
  • Nút kích hoạt key cho văn phòng.
  • Và hơn thế nữa.

**** Chương trình yêu cầu .NET Framework 4.5. ****

Kích hoạt được thực hiện từ KMS-Service được nhúng hoặc từ máy chủ trên mạng.

Thông số khởi động nâng cao (phím)
/win = act – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Windows và thoát khỏi chương trình.
/ ofs = act – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Office và thoát khỏi chương trình.
/ nosound – Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt mà không có hiệu ứng âm thanh.

Có gì mới
– Đã sửa một số lỗi

Download KMSOffline 2.4.2

Pass: phanmemmaytinh.net

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *