Macrorit Partition Expert 7.9.6 RePack + WinPE

Macrorit Partition Expert 7.9.6 RePack + WinPE

Macrorit Partition Expert là một phần mềm quản lý phân vùng và đĩa cứng toàn diện. Nó cho phép bạn quản lý đĩa và phân vùng hiệu quả hơn. Nó có thể thực hiện các tác vụ khác nhau liên quan đến phân vùng trên đĩa cứng của bạn, có thể tạo, sao chép, di chuyển, thay đổi kích thước, quản lý phân vùng và duy trì mức hiệu suất của bạn hiệu quả.

Macrorit Partition Expert cho phép bạn định dạng đĩa và xóa dung lượng không cần thiết. Nó khắc phục các sự cố về dung lượng ổ đĩa thấp và cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dung lượng ổ đĩa trên cả phân vùng MBR và GUID (GPT) với nhiều công cụ và chức năng mạnh mẽ.

Macrorit Partition Expert là trình quản lý phân vùng mạnh mẽ và dễ sử dụng. Chương trình này có thể giúp bạn quản lý các phân vùng của mình một cách hiệu quả và an toàn. Bạn có thể thực hiện các hành động khác nhau với phân vùng của bạn chẳng hạn như mở rộng phân vùng, di chuyển phân vùng, tách phân vùng, hợp nhất phân vùng, định dạng phân vùng, xóa phân vùng, v.v.

Các tính năng của Macrorit Partition Expert

 • Mở rộng phân vùng: Mở rộng phân vùng của bạn để giải phóng dung lượng.
 • Di chuyển phân vùng: Di chuyển phân vùng của bạn đến một vị trí khác.
 • Phân vùng: Chia phân vùng của bạn thành các phân vùng con.
 • Combine Partitions: Kết hợp các phân vùng con.
 • Định dạng phân vùng: Định dạng phân vùng của bạn bằng hệ thống tệp mới.
 • Xóa phân vùng: Xóa phân vùng của bạn.
 • Khôi phục dữ liệu: Khôi phục dữ liệu bị xóa hoặc bị mất khỏi phân vùng của bạn.
 • Các công cụ khác: Các công cụ khác như Xóa phân vùng, Kiểm tra phân vùng, Sửa chữa phân vùng, v.v.

Ưu điểm của Macrorit Partition Expert

 • dễ sử dụng
 • Có nhiều chức năng.
 • an toàn và đáng tin cậy
 • Windows XP, Vista, 7, 8, 10 và 11 được hỗ trợ.

Macrorit Partition Expert là trình quản lý phân vùng mạnh mẽ và dễ sử dụng. Chương trình này có thể giúp bạn quản lý các phân vùng của mình một cách hiệu quả và an toàn. Chương trình này miễn phí và hỗ trợ Windows XP, Vista, 7, 8, 10 và 11.

Đặc trưng:

 • Chuyển đổi đĩa chính thành phân vùng Hợp lý
 • Tạo, rormat, thay đổi kích thước và chống phân mảnh phân vùng
 • Thay đổi kích thước phân vùng FAT và thay đổi kích thước cụm
 • Thay đổi kích thước phân vùng, thu nhỏ và di chuyển phân vùng
 • Giao diện đơn giản và rất dễ sử dụng (UI)
 • Hỗ trợ hơn 2TB phân vùng MBR/GPT
 • Hỗ trợ môi trường gốc, mọi phân vùng
 • Xóa dung lượng trống trên đĩa và dung lượng chưa phân bổ
 • Tốc độ hoạt động nhanh
 • Và hơn thế nữa.

Download Macrorit Partition Expert 7.9.6 RePack + WinPE

Phiên bản Repack

Pass: phanmemmaytinh.net

Phiên bản WinPE

Pass: sbz

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *