Microsoft Office 2016-2019 AIO (x86-x64) VL v1808 build 16.0.10382.20010 by Adguard

32 0

Microsoft Office 2016-2019 AIO (x86-x64) VL v1808 build 16.0.10382.20010 by Adguard

Tải về Microsoft Office 2016-2019 Volume Channel [16.0.10382.20010] AIO (x86-x64) by adguard (v21.12.21) [Multi] là bộ ứng dụng văn phòng gồm Office 2016 và Office 20219 trong cùng một gói cài đặt.

Phiên bản chương trình: 16.0.10382.20010 / v21.12.21
Tác giả xây dựng: adguard
Ngôn ngữ giao diện: Đa ngôn ngữ (40 ngôn ngữ)
Xử lý: không được kích hoạt, sử dụng bất kỳ trình kích hoạt nào bạn chọn

Yêu cầu hệ thống để cài đặt:

 • Windows 8.1, 10 và 11
 • Windows Server 2012R2, 2016, 2019 và 2022

Thành phần của gói Microsoft Office 2016 – 2019

 • Microsoft Office Mondo 2016 (Retail / Volume)
 • Microsoft Office Professional Plus 2016 (Retail / Volume)
 • Microsoft Office Professional Plus 2019 (Retail / Volume)
 • Microsoft Office Professional 2016 (Retail)
 • Microsoft Office Professional 2019 (Retail)
 • Microsoft Office Professional Premium (Retail)
 • Microsoft Office Standard 2016 (Retail / Volume)
 • Microsoft Office Standard 2019 (Retail / Volume)
 • Microsoft Project Professional 2016 (Retail / Volume)
 • Microsoft Project Professional 2019 (Retail / Volume)
 • Microsoft Project Standard 2016 (Retail / Volume)
 • Microsoft Project Standard 2019 (Retail / Volume)
 • Microsoft Visio Professional 2016 (Retail / Volume)
 • Microsoft Visio Professional 2019 (Retail / Volume)
 • Microsoft Visio Standard 2016 (Retail / Volume)
 • Microsoft Visio Standard 2019 (Retail / Volume)
 • Microsoft Office Home Business 2016 (Retail)
 • Microsoft Office Home Business 2019 (Retail)
 • Microsoft Office Home Business Premium (Retail)
 • Microsoft Office Home Student 2016 (Retail)
 • Microsoft Office Home Student 2019 (Retail)
 • Microsoft Office 365 (Home Premium) (Retail)
 • Microsoft Office 365 (Education Cloud) (Retail)
 • Microsoft Office 365 Business (Retail)
 • Microsoft Office 365 ProPlus (Retail)
 • Microsoft Office 365 Small Business Premium (Retail)

Assembly features:
– Volume Channel – December 20 of the year.
– To build another language, you just need to download the English image and the language patch (EXE file) [of the appropriate bitness].

Tải về ISO Microsoft Office 2016-2019 AIO (x86-x64) VL v1808 build 16.0.10382.20010 by Adguard

Link ISO Office 2016 – 2019 AIO là 3.6GB ngôn ngữ tiếng Anh

Checksums:
#Source: en_office_2016-2019_vol_16.0.10382.20010_aio_v21.12.21_by_adguard.iso
the MD5: bee811162c49e71df780d16d0741e131
the SHA-1: 265f1baa7f51ddb2c84d8c4f83e1bc3b4fc66149
the SHA-56: 101a73c2a3884466550c955f4e61ff060d836fac3b82d68f4d7403e2d2b7095d

 


Microsoft Office 2019 Volume Channel AIO (x86-x64) Update 8/2020

Rate this post

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *