Microsoft Office 2016-2019 Pro Plus / Standard + Visio + Project v16.0.12527.22100 (2022.02) Repack

211 0

Microsoft Office 2016-2019 Pro Plus / Standard + Visio + Project v16.0.12527.22100 (2022.02) Repack

Tải về Microsoft Office 2016-2019 Pro Plus / Standard + Visio + Project v16.0.12527.22100 (2022.02) Repack là bản dựng Office 2016 – 2019 Update mới nhất tháng 2/2022.

Microsoft Office 2016-2019 Pro Plus / Standard + Visio + Project v16.0.12527.22100 (2022.02) Repack
Microsoft Office 2019 là bộ ứng dụng văn phòng mới của Microsoft không chỉ bao gồm các tính năng tiên tiến để giúp người dùng làm việc hiệu quả nhất có thể mà còn có các giải pháp quản lý mạnh mẽ và phương pháp bảo mật toàn diện hơn. Theo truyền thống, nó bao gồm các ứng dụng như Word, Excel, Outlook, PowerPoint, SharePoint và Skype for Business. Phiên bản Office mới nhất tự hào có bản cập nhật thiết kế, cải thiện độ ổn định, hiệu suất và một loạt các đổi mới thú vị.

Thông tin chung về phiên bản Repack

Ngôn ngữ : Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Ukraina + Kích hoạt Bộ tích hợp Office LP
: AAct theo Ratiborus,
Tiện ích mở rộng trực tuyến : Office Tab Enterprise, Ubit Menu

Tùy chọn dòng lệnh cho helper.exe

/ S / INSTALL – cài đặt im lặng

/ 2016 – cài đặt Office 2016/2019
 cài đặt Office 2019
/ PROX86 – cài đặt Professional Plus 32-bit
/ PROX64  – cài đặt Professional Plus 64-bit

 • / WORD – cài đặt WORD
 • / EXCEL – cài đặt EXCEL
 • / POWERPOINT – cài đặt POWERPOINT
 • / ACCESS – cài đặt ACCESS
 • / OUTLOOK – cài đặt OUTLOOK
 • / ONENOTE – cài đặt ONENOTE
 • / ONEDRIVEA – cài đặt ONEDRIVE
 • / ONEDRIVEB – TRỰC TIẾP CHO DOANH NGHIỆP
 • / XSKYPE – thiết lập SKYPE CHO DOANH NGHIỆP
 • / PUBLISHER – cài đặt PUBLISHER

/ XSTDX86 – cài đặt phiên bản 32-bit của Tiêu chuẩn
/ XSTDX64  – cài đặt phiên bản 64-bit của Tiêu chuẩn

 • / WORD – cài đặt WORD
 • / EXCEL – cài đặt EXCEL
 • / POWERPOINT – cài đặt POWERPOINT
 • / OUTLOOK – cài đặt OUTLOOK
 • / ONENOTE – cài đặt ONENOTE
 • / ONEDRIVEA – cài đặt ONEDRIVE
 • / ONEDRIVEB – TRỰC TIẾP CHO DOANH NGHIỆP
 • / XTEAMS – cài đặt MICROSOFT TEAMS
 • / PUBLISHER – cài đặt PUBLISHER

/ VISIOPROX86 – Cài đặt Visio Pro 32-bit
/ VISIOPROX64 – Cài đặt Visio Pro 64-bit
/ VISIOSTDX86 – Cài đặt Visio Standard 32-bit
/ VISIOSTDX64 – Cài đặt Visio Standard 64-bit

/ PROJECTPROX86 – Cài đặt Project Pro 32-bit
/ PROJECTPROX64 – Cài đặt Project Pro 64-bit
/ PROJECTSTDX86 – Cài đặt Project Standard 32-bit
/ PROJECTSTDX64 – Cài đặt Project Standard 64-bit

/ LANG = ID – lựa chọn bản địa hóa,
trong đó ID – định danh ngôn ngữ, ví dụ RU-RU, EN-US, UK-UA
Tham số có thể được chỉ định nhiều lần, ngôn ngữ đầu tiên sẽ là ngôn ngữ chính

/ UPD – cho phép cài đặt các bản cập nhật Office (có thể thay đổi sau trong cài đặt)
/ KMS – kích hoạt và tạo tác vụ kích hoạt lại 10 ngày một lần
/ KMS / ONLINEKMS = URL – sử dụng máy chủ từ xa để kích hoạt (kms.loli.best by mặc định)
/ KMS / MONDO – cài đặt giấy phép Mondo 2016 (kích hoạt một số tính năng của Office 365)
/ RETTOVL – chuyển đổi Bán lẻ thành VL (ví dụ: để sử dụng khóa MAK)
/ MAK = key – cài đặt khóa MAK

/ OFFICETAB – cài đặt Office Tab
/ UBITRU – cài đặt UBit Menu
/ UBITEN phiên bản tiếng Nga – cài đặt UBit Menu phiên bản tiếng Anh

Ví dụ:

helper.exe / S / INSTALL / 2019 / PROX64 / WORD / EXCEL / POWERPOINT / VISIOSTDX64 / LANG = RU-RU / KMS
Cài đặt Professional Plus 2019 64-bit với ứng dụng WORD, EXCEL, POWERPOINT
Cài đặt Ngôn ngữ chuẩn Visio 64-bit
Tiếng Nga, sự kích hoạt

helper.exe / S / INSTALL / 2019 / XSTDX86 / WORD / LANG = RU-RU / LANG = EN-US / UPD / KMS
Cài đặt phiên bản 32-bit Tiêu chuẩn 2016 với ứng dụng WORD
Ngôn ngữ tiếng Nga (chính) và tiếng Anh
Quyền cài đặt các bản cập nhật , kích hoạt

helper.exe / S / INSTALL / 2016 / PROJECTPROX64 / LANG = UK-UA / LANG = RU-RU / KMS
Cài đặt phiên bản 64-bit của Project Pro 2016
Ngôn ngữ Ukraina (chính) và tiếng Nga, kích hoạt

Tải về Microsoft Office 2016-2019 Pro Plus / Standard + Visio + Project v16.0.12527.22100 (2022.02) Repack

Phiên bản 64bit – Kích thước tệp: 2.1 GB

MD5: 9370A34731692B79E90EBD39D51E3BA6

Phiên bản 32bit – Kích thước tệp: 2.0 GB

MD5: EB58C6726D7970B496AB6D0EBF1F999D

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận