Microsoft Office 2021 LTSC ProPlus / Standard + Visio + Project 16.0.14332.20637 (2024.02) Repack

Microsoft Office 2021 LTSC ProPlus / Standard + Visio + Project 16.0.14332.20637 (2024.02) Repack

Trong Office 2021, bạn sẽ tìm thấy các công cụ viết tay, kiểu dữ liệu, tính năng, hoạt ảnh, dịch thuật và chỉnh sửa tiện dụng mới. Ví dụ: giờ đây bạn có thể chèn hình ảnh SVG và áp dụng các bộ lọc cho chúng, dịch văn bản bằng Microsoft Translator, tạo công thức toán học bằng cú pháp LaTeX, v.v. Bộ sưu tập bao gồm khả năng sử dụng giao diện cập nhật cũng như một số chức năng từ Office 365. Nếu bạn có phần cứng hiện đại thì Office 2021 là một lựa chọn tuyệt vời.

Microsoft Office Volume 2021 Select Edition includes:
– Microsoft Office 2021 Professional Plus
– Microsoft Access 2021
– Microsoft Excel 2021
– Microsoft Lync 2021
– Microsoft OneNote 2021
– Microsoft Outlook 2021
– Microsoft PowerPoint 2021
– Microsoft Publisher 2021
– Microsoft Visio Viewer 2021
– Microsoft Word 2021
– Microsoft Visio pro 2021
– Microsoft Project 2021
– Skype for business 2021
– OneDrive for Business 2021
– Office Shared Features
– Profing Tools Only 2021
– And many more

Download Office 2021 LTSC ProPlus / Standard + Visio + Project 16.0.14332.20637 (2024.02) Repack

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *