Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 0.75 (Update 08/2023)

Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 0.75 (Update 08/2023)

Gói Microsoft Visual C++ Redistributable AIO cài đặt các thành phần Runtime của thư viện Visual C++ cần thiết để chạy các ứng dụng được phát triển bằng Visual C++ trên máy tính chưa cài đặt Visual C++. Nói một cách đơn giản, bộ thành phần này cần thiết cho hoạt động của một lượng lớn phần mềm và bắt buộc phải cài đặt.

Download Microsoft Visual C++ Redistributable AIO 0.75 (Update 08/2023)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *