Microsoft Visual C ++ Redistributable Package AIO 2005 – 2022 (Update 07/12/2021)

45 0

Microsoft Visual C ++ Redistributable Package AIO 2005 – 2022 (Update 07/12/2021)

Microsoft Visual C++ được sử dụng để lập trình ngôn ngữ C và có các tính năng như mã hóa tự động và gỡ lỗi nâng cao, biên dịch và xây dựng hệ thống cũng như gỡ lỗi từ xa. Microsoft Visual C++ có quá trình phát triển không ngừng, với nhiều phiên bản khác nhau, bổ sung các tính năng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Trong lắp ráp này, các phiên bản 32-bit và 64-bit chính thức của Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010-2012-2013-2019-2022 Gói có thể phân phối lại. Hợp ngữ này cũng chứa các sơ khai (Sai) từ các phiên bản trước của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package, để người cài đặt chương trình có thể dễ dàng cài đặt mà không yêu cầu cài đặt phiên bản trước của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package trên hệ thống.

Ghi chú:
Việc lắp ráp không bao gồm các sơ khai (Sai) từ các phiên bản trước 2015/2017/2019/2022 Redistributable Package. Vấn đề là các phiên bản mới của Gói có thể phân phối lại 2015/2017/2019/2022 ngăn cài đặt các phiên bản trước của Gói có thể phân phối lại 2015/2017/2019/2022, do đó gây ra lỗi khi cài đặt các chương trình trước đó phiên bản 2015/2017 / trong trình cài đặt 2019/2022 Gói có thể phân phối lại. Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này. Để cài đặt một chương trình có các phiên bản trước của Gói Redistributable 2015/2017/2019/2022 trong trình cài đặt, bạn cần gỡ cài đặt các phiên bản mới 2015/2017/2019/2022 Redistributable Package và chỉ sau đó cài đặt chương trình. Sau khi cài đặt chương trình, bạn sẽ phải cài đặt lại phiên bản mới 2015/2017/2019/2022 Redistributable Package. Và vì vậy, bạn phải làm với mỗi chương trình như vậy,

Microsoft Visual C ++ 2022 Redistributable Package thay thế Microsoft Visual C ++ 2015, 2017 và 2019 Redistributable Package.

Đặc điểm của tổ hợp:

– Hệ điều hành được hỗ trợ: 32-bit và 64-bit.
– Khi cài đặt lắp ráp, các phiên bản 32-bit của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package sẽ được cài đặt trên hệ điều hành 32-bit và các phiên bản 32-bit và 64-bit của Gói Microsoft Visual C ++ Redistributable, trên 64-bit các hệ điều hành.
– Trong quá trình cài đặt hợp ngữ, việc tìm kiếm và loại bỏ các phiên bản 32-bit và 64-bit của Microsoft Visual C ++ Redistributable Package đã được cài đặt trước đó được thực hiện.
– Theo mặc định, assembly được cài đặt với các sơ khai bị ẩn (Sai).
– Cài đặt Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable 11.0.50727 Sai sẽ chỉ xảy ra trên hệ điều hành bắt đầu từ Windows Vista SP 2 trở lên.
– Cài đặt Microsoft Visual C ++ 2019 Redistributable 14.29.30040 sẽ chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows XP. Phiên bản 14.29.30040 là phiên bản mới nhất để hoạt động bình thường trên Windows XP.
– Việc cài đặt Microsoft Visual C ++ 2022 Redistributable sẽ chỉ xảy ra trên hệ điều hành từ Windows Vista trở lên.

Nếu Microsoft Visual C ++ được cài đặt trên hệ thống của bạn không bị xóa, thì hãy sử dụng tiện ích MicrosoftFixit.ProgramInstallUninstall để xóa chúng.

– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x86 8.0.50727.42 False
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x86 8.0.50727.4053 False
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x86 8.0.51011 False
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x86 8.0.56336 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x86 8.0.57103 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x86 8.0.58299 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x86 8.0.59193 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x86 8.0.61001

– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.21022 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.21022.0 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.21022.218 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30411 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.0 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.17 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.4048 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.4148.0 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.4148 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.5570 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.6161

– Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable – x86 10.0.30319 False
– Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable – x86 10.0.40219

– Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.50727 False
– Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.51106 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.60610 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x86 11.0.61030

– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.21005 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.30501 False
– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40649 False
– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0.40660 False
– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x86 12.0. 40664

– Microsoft Visual C ++ 2019 Redistributable – x86 14.29.30040

– Microsoft Visual C ++ 2022 Redistributable – x86 14.30.30528

– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x64 8.0.50727.42 False
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x64 8.0.50727.4053 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x64 8.0.51011 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x64 8.0.56336 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x64 8.0.57102 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x64 8.0.58298 False
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x64 8.0.59192 False
– Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable – x64 8.0.61000

– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.21022 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.21022.0 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.21022.218 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30411 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.0 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.17 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.4048 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.4148.0 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.4148 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.5570 False
– Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.6161

– Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable – x64 10.0.30319 False
– Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable – x64 10.0.40219

– Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.50727 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.51106 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.60610 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2012 Redistributable – x64 11.0.61030

– Microsoft Visual C + + 2013 Redistributable – x64 12.0.21005 False
– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.30501 False
– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40649 False
– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40660 Sai
– Microsoft Visual C ++ 2013 Redistributable – x64 12.0.40664

– Microsoft Visual C ++ 2019 Redistributable – x64 14.28.29213

– Microsoft Visual C ++ 2022 Redistributable – x64 14.30.30528

Tải về Microsoft Visual C ++ Redistributable Package AIO 2005 – 2022 (Update 07/12/2021)

 

Rate this post

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *