MSAct Plus 1.0.9 Multilingual – Trình kích hoạt tất cả Windows và Office mới nhất

40 0

MSAct Plus 1.0.9 Multilingual – Trình kích hoạt tất cả Windows và Office mới nhất

Tải về MSAct Plus 1.0.9 Multilingualtrình kích hoạt Windows 7/8.1/10/11 và Office 2010/2013/2016/2019/2021 một cách tự động qua mạng.

Trình kích hoạt này hỗ trợ cả ngôn ngữ Tiếng Việt

MSAct Plus 1.0.9 Multilingual – Trình kích hoạt tất cả Windows và Office mới nhất

Nếu khóa đã đặt cho phép kích hoạt qua mạng, qua Internet, sản phẩm sẽ tự động được kích hoạt, nếu điều này không xảy ra và khóa không bị khóa – mã được cấp để chuyển Trung tâm kích hoạt M $ để kích hoạt qua điện thoại. Không giống như MSAct trong chương trình MSAct Plus có khả năng tạo các nhóm khóa cho các sản phẩm khác nhau.

Nếu khóa cài đặt cho phép kích hoạt qua mạng, qua Internet, sản phẩm sẽ tự động được kích hoạt, ngược lại, nếu khóa không bị khóa, trong các ô 1-9 sẽ hiển thị mã gửi Trung tâm kích hoạt M $ để kích hoạt qua điện thoại. Để kích hoạt qua điện thoại, bạn phải gọi cho Trung tâm kích hoạt, gửi mã của các trường “1-9” và để lấy mã trả về phải nhập vào trường “AH” và nhấp vào “Áp dụng”. Nếu mọi thứ được hoàn thành mà không có lỗi, sản phẩm đã được kích hoạt. Khi kích hoạt xong, bạn có thể lưu khóa và mã trả về vào một tệp văn bản bằng cách sử dụng nút đặc biệt. Sau đó, ví dụ, sau khi cài đặt lại hệ thống, thay vào đó sẽ thiết lập khóa để nhập mã trả lại chương trình đã lưu trữ trước đó và nhấp vào “Áp dụng”. Có thể kích hoạt khôi phục ngay cả khi khóa đã bị khóa.

*** Nếu bạn sao chép vào mã phản hồi đã lưu trong khay nhớ tạm và đặt con trỏ vào ô “A”, mã sẽ được chèn tự động.
*** Một nút gần khối “9” buộc hiển thị mã để truyền đến Kích hoạt Trung tâm, ngay cả khi khóa bị khóa. Điều này cho phép bạn kích hoạt bằng điện thoại, đối với các phím được giữ kích hoạt trực tuyến.

Làm việc với Khóa cơ sở dữ liệu
Trong cửa sổ Khóa cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo nhóm khóa của riêng mình, xóa, thêm vào nhóm khóa từ phần chia sẻ bảng tạm, tải các nhóm trong trường để nhập khóa. Sau khi tải nhóm có sẵn chế độ chương trình tự động. Trong chế độ này, tất cả các phím được xử lý theo lượt, cho đến khi sản phẩm được kích hoạt hoặc kết thúc danh sách các phím.

Có gì mới ?

  • Kích hoạt Windows 11
  • Kích hoạt Office 2021

Tải về MSAct Plus 1.0.9 Multilingual

Dung lượng chỉ 104KB

Pass giải nén baominh.tech

 

Rate this post

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *