Multiple Reboot Scheduler 2.5.1.0 – công cụ tối ưu hóa khởi động Windows

47 0

Multiple Reboot Scheduler 2.5.1.0 – Công cụ tối ưu hóa khởi động Windows

Tải xuống Multiple Reboot Scheduler cho Windows được sử dụng để kích hoạt công cụ tối ưu hóa khởi động tích hợp trong Windows.

Công cụ kỹ thuật viên này tối ưu hóa thời gian khởi động của Windows bằng cách thực hiện nhiều lần khởi động lại theo trình tự với khoảng thời gian vài phút giữa mỗi lần khởi động lại, điều này sẽ kích hoạt tính năng tối ưu hóa khởi động tích hợp của hệ thống.

Công cụ này cũng có thể thực hiện các tác vụ liên quan khác như sao lưu và khôi phục bố cục của các biểu tượng trên màn hình và thiết lập tự động đăng nhập của người dùng.

Tính năng của Multiple Reboot Scheduler

  • Nhẹ và dễ sử dụng
  • Tối ưu hóa thời gian khởi động Windows
  • Sao lưu và khôi phục bố cục biểu tượng trên màn hình
  • Thiết lập đăng nhập tự động của người dùng

Tải về Multiple Reboot Scheduler 2.5.1.0

 

Rate this post

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *