Office 2013 Pro Plus / Standard + Visio + Project v15.0.5449.1000 Repack (2022.05)

278 0

Office 2013 Pro Plus / Standard + Visio + Project v15.0.5449.1000 Repack (2022.05)

Tải xuống Office 2013 Pro Plus / Standard + Visio + Project v15.0.5449.1000 Repack (2022.05) là bộ ứng dụng Microsoft Office 2013 Pro Plus + Standard + Visio + Project (x86/x64) cập nhật mới nhất tháng 5/2022.

Office 2013 Pro Plus / Standard + Visio + Project v15.0.5449.1000 Repack (2022.05)

Microsoft Office 2013 SP1 là một gói chương trình ứng dụng để làm việc với nhiều loại tài liệu khác nhau. Nó bao gồm các công cụ tốt nhất để phát triển kinh doanh, cũng như để đạt được sự thoải mái tối đa trong quá trình học tập, quản lý tài chính gia đình và hơn thế nữa. Cho dù đó là môi trường kinh doanh hay gia đình – điều đó không quan trọng, Office 2013 chỉ cần được cài đặt trên máy tính của bất kỳ người dùng tự trọng nào sử dụng PC không chỉ để giải trí. Các công cụ hiệu quả và dễ sử dụng sẽ giúp người dùng gia đình và doanh nghiệp nhỏ tăng đáng kể năng suất trong mọi hoạt động của họ, từ e-mail, lập kế hoạch trong ngày cho đến các báo cáo đầy thông tin và các bài thuyết trình tuyệt vời.

Thông tin chung về phiên bản Repack bởi Repack.me

Ngôn ngữ : Tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Ukraina + gói ngôn ngữ có thể tải xuống
Kích hoạt : AAct theo Ratiborus,
Tiện ích mở rộng trực tuyến : Office Tab Enterprise, Ubit Menu

Tùy chọn dòng lệnh cho  người trợ giúp exe

 / INSTALL – cài đặt im lặng

PROX 86 – Cài đặt Professional Plus 32-bit
PROX 64  – Cài đặt Professional Plus 64-bit

 • WORD        – cài đặt WORD
 • EXCEL       – cài đặt EXCEL
 • POWERPOINT – cài đặt POWERPOINT
 • ACCESS      – cài đặt ACCESS (không có sẵn trong phiên bản Chuẩn)
 • XSKYPE      – cài đặt SKYPE FOR BUSINESS (không có trong phiên bản Tiêu chuẩn)
 • INFOPATH    – cài đặt INFOPATH (không có trong phiên bản Chuẩn)
 • / OUTLOOK     – cài đặt OUTLOOK
 • / ONENOTE     – cài đặt ONENOTE
 • / ONEDRIVEA   – cài đặt ONEDRIVE
 • / ONEDRIVEB   – TRỰC TIẾP CHO DOANH NGHIỆP
 • PUBLISHER   – cài đặt PUBLISHER

XSTDX 86 – Cài đặt Chuẩn 32 bit
XSTDX 64  – Cài đặt Chuẩn 64 bit

 • WORD        – cài đặt WORD
 • EXCEL       – cài đặt EXCEL
 • / POWERPOINT – cài đặt POWERPOINT
 • / OUTLOOK     – cài đặt OUTLOOK
 • / ONENOTE     – cài đặt ONENOTE
 • / ONEDRIVEA   – cài đặt ONEDRIVE
 • / ONEDRIVEB   – TRỰC TIẾP CHO DOANH NGHIỆP
 • / PUBLISHER   – cài đặt PUBLISHER

/ VISIOPROX86    – Cài đặt Visio Pro 32-bit
/ VISIOPROX64    – Cài đặt Visio Pro 64-bit
/ VISIOSTDX86    – Cài đặt Visio Standard 32-bit
/ VISIOSTDX64    – Cài đặt Visio Standard 64-bit

/ PROJECTPROX86 – Cài đặt Project Pro 32-bit
/ PROJECTPROX64 – Cài đặt Project Pro 64-bit
/ PROJECTSTDX86 – Cài đặt Project Standard 32-bit
/ PROJECTSTDX64 – Cài đặt Project Standard 64-bit

LANG ID  – lựa chọn bản địa hóa,
trong đó ID là định danh ngôn ngữ, ví dụ RU-RU, EN-US, UK-UA
Tham số có thể được chỉ định nhiều lần, ngôn ngữ đầu tiên sẽ là ngôn ngữ chính

/ UPD                – cho phép cài đặt các bản cập nhật Office (có thể thay đổi sau trong cài đặt)
/ KMS                – kích hoạt và tạo tác vụ kích hoạt lại 10 ngày một lần
/ KMS / ONLINEKMS = URL – sử dụng máy chủ từ xa để kích hoạt (kms.loli.best by default)
/ RETTOVL            – chuyển đổi Bán lẻ trong VL (ví dụ: để sử dụng các khóa MAK)
/ MAK = key           – cài đặt khóa MAK
/ OFFICETAB          – cài đặt Office Tab
/ UBITRU             – cài đặt phiên bản UBit Menu
/ UBITEN tiếng Nga             – cài đặt phiên bản tiếng Anh của Menu UBit

Ví dụ :

helper.exe / S / INSTALL / PROX64 / WORD / EXCEL / POWERPOINT / VISIOSTDX64 / LANG = RU-RU / KMS
Cài đặt phiên bản 64-bit của Professional Plus với các ứng dụng WORD, EXCEL, POWERPOINT
Cài đặt phiên bản 64-bit của Visio Standard
Ngôn ngữ tiếng Nga, kích hoạt

helper.exe / S / INSTALL / XSTDX86 / WORD / LANG = RU-RU / LANG = EN-US / UPD / KMS
Cài đặt phiên bản Chuẩn 32-bit với ứng dụng WORD
Ngôn ngữ tiếng Nga (chính) và tiếng Anh
Quyền cài đặt các bản cập nhật, sự kích hoạt

helper.exe / S / CÀI ĐẶT PROJECTPROX64 / LANG = UK-UA / LANG = RU-RU / KMS
Cài đặt phiên bản 64-bit của Project Pro
Language Ukraina (chính) và tiếng Nga, kích hoạt

Tải xuống Office 2013 Pro Plus / Standard + Visio + Project v15.0.5449.1000 (x86/x64) Repack (2022.05)

Phiên bản 64bit kích thước tệp: 1.6 GB

MD5: 43A1B30763353F48D1F780D721F0324B

Phiên bản 32bit kích thước tệp: 1,4 GB

MD5: 2B788358B69843F1136C4980A5693F70


 

Tải về phiên bản trước đó

Microsoft Office 2013 Pro Plus / Standard + Visio + Project 15.0.5441.1000 (2022.04) – Repack

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận