[email protected] ReBirth Activator 0.1 RC1 – Trình kích hoạt Windows và Office

18 0

[email protected] ReBirth Activator 0.1 RC1 – Trình kích hoạt Windows và Office

Tải xuống [email protected] ReBirth Activator 0.1 RC1 là  trình kích hoạt Windows và Office có thể thay đổi thông tin OEM trong các thuộc tính của hệ thống.

– Cài đặt Windows OEM Logos;
– Kích hoạt Windows;
– Kích hoạt Officer;
– Kích hoạt Visual Studio;

Yêu cầu: .NET Framework 4.0.

 

Whats New
* đã khắc phục một số sự cố với keygen khi cố gắng tạo khóa cho VisualStudio 2022
* Đã thêm các thông số mới cho các lần kích hoạt trước
* đã khắc phục sự cố nhận dạng firmware cũ / uefi

 

 

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận