Tải về Intel Ethernet Connections CD 26.6 – Bộ Driver Mạng Intel Offline cho Windows

111 0

Tải về Intel Ethernet Connections CD 26.6 – Bộ Driver Mạng Intel Offline cho Windows

Tải xuống Intel Ethernet Connections CD 26 trình cài đặt ngoại tuyến phiên bản đầy đủ cho Windows. Gói này chứa trình điều khiển cho tất cả các bộ điều khiển mạng có dây Intel, bao gồm home and server.

Đây là gói trình điều khiển được cập nhật từ Intel, 10/100 Mbps cũ và 1/10 Gbps mới. Các chip Ethernet-Intel thường được sử dụng trong các card mạng rời và các bo mạch chủ được sản xuất riêng, đôi khi từ các nhà sản xuất khác (ví dụ: bo mạch chủ ASUS, Gigabyte, HP, MSI) và các máy tính xách tay cao cấp. Trình điều khiển phù hợp với Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 trên phiên bản 32 bit hoặc 64 bit.

Trình điều khiển đã gửi là điển hình và có mục đích chung. Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có thể thực hiện các thay đổi về thông số kỹ thuật hoặc tính năng, cũng như phần mềm mà họ cung cấp. Để tránh mọi khả năng không tương thích khi cài đặt trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyên bạn, cùng với nhà sản xuất OEM của bạn, hãy đảm bảo rằng nhà sản xuất hệ thống của bạn cung cấp phần mềm.

Các sản phẩm trong bộ Driver

 • Intel 10 Gigabit AF DA Dual Port Server Adapter
 • Intel 10 Gigabit AT Server Adapter
 • Intel 10 Gigabit AT2 Server Adapter
 • Intel 10 Gigabit CX4 Dual Port Server Adapter
 • Intel 10 Gigabit SR Dual Port ExpressModule
 • Intel 10 Gigabit XF LR Server Adapter
 • Intel 10 Gigabit XF SR Dual Port Server Adapter
 • Intel 10 Gigabit XF SR Server Adapter
 • Intel 82567 Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82572EI Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82574 Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82575EB Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82576 Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82577 Gigabit Ethernet PHY
 • Intel 82578 Gigabit Ethernet PHY
 • Intel 82579 Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82580EB Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82583V Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82598 10 Gigabit Ethernet Controller
 • Intel 82599 10 Gigabit Ethernet Controller
 • Intel Ethernet Connection I217-LM
 • Intel Ethernet Connection I217-V
 • Intel Ethernet Connection I218-LM
 • Intel Ethernet Connection I218-V
 • Intel Ethernet Controller I210 Series
 • Intel Ethernet Controller I211 Series
 • Intel Ethernet Controller I350
 • Intel Ethernet Controller X540-AT2
 • Intel Ethernet Converged Network Adapter X520 Series
 • Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T1
 • Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2
 • Intel Ethernet Converged Network Adapter X710 Series
 • Intel Ethernet Converged Network Adapter XL710 Series
 • Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
 • Intel Ethernet Server Adapter I340-F4
 • Intel Ethernet Server Adapter I340-T4
 • Intel Ethernet Server Adapter I350-F2
 • Intel Ethernet Server Adapter I350-F4
 • Intel Ethernet Server Adapter I350-T2
 • Intel Ethernet Server Adapter I350-T4
 • Intel Ethernet Server Adapter X520 Series
 • Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2
 • Intel Ethernet Server Adapter X520-LR1
 • Intel Ethernet Server Adapter X520-SR1
 • Intel Ethernet Server Adapter X520-SR2
 • Intel Ethernet Server Adapter X520-T2
 • Intel Gigabit CT Desktop Adapter
 • Intel Gigabit EF Dual Port Server Adapter
 • Intel Gigabit ET Dual Port Server Adapter
 • Intel Gigabit ET Quad Port Server Adapter
 • Intel Gigabit ET2 Quad Port Server Adapter
 • Intel Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule
 • Intel PRO/100 Intelligent Server Adapter
 • Intel PRO/100 M Desktop Adapter
 • Intel PRO/100 S Desktop Adapter
 • Intel PRO/100 S Dual Port Server Adapter
 • Intel PRO/100 S Management Adapter
 • Intel PRO/100 S Server Adapter
 • Intel PRO/100 Smart Adapter
 • Intel PRO/100 VE Desktop Adapter
 • Intel PRO/100 VE Network Connection
 • Intel PRO/100 VM Network Connection
 • Intel PRO/100+ Adapter
 • Intel PRO/100+ Dual Port Server Adapter
 • Intel PRO/100+ Management Adapter
 • Intel PRO/100+ Server Adapter
 • Intel PRO/1000 CT Network Connection
 • Intel PRO/1000 F Server Adapter
 • Intel PRO/1000 Gigabit Server Adapter
 • Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter
 • Intel PRO/1000 GT Quad Port Server Adapter
 • Intel PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter
 • Intel PRO/1000 MF Server Adapter
 • Intel PRO/1000 MF Server Adapter (LX)
 • Intel PRO/1000 MT Desktop Adapter
 • Intel PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter
 • Intel PRO/1000 MT Quad Port Server Adapter
 • Intel PRO/1000 MT Server Adapter
 • Intel PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter
 • Intel PRO/1000 PF Quad Port Server Adapter
 • Intel PRO/1000 PF Server Adapter
 • Intel PRO/1000 PM Network Connection
 • Intel PRO/1000 PT Desktop Adapter
 • Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
 • Intel PRO/1000 PT Quad Port Low Profile Server Adapter
 • Intel PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter
 • Intel PRO/1000 PT Server Adapter
 • Intel PRO/1000 T Desktop Adapter
 • Intel PRO/1000 T Server Adapter
 • Intel PRO/1000 XF Server Adapter
 • Intel PRO/1000 XT Low Profile Server Adapter
 • Intel PRO/1000 XT Server Adapter
 • Sun Dual 10GbE PCIe 2.0 FEM

Tải về Intel Ethernet Connections CD 26.6


Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack 26.4

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *