Tải về Microsoft Visual C++ 2022 Redistributable AIO v14.31.31005.0

12 0

Tải về Microsoft Visual C++ 2022 Redistributable AIO v14.31.31005.0

Microsoft Visual C++ được sử dụng để lập trình ngôn ngữ C và có các tính năng như mã hóa tự động và gỡ lỗi nâng cao, biên dịch và xây dựng hệ thống cũng như gỡ lỗi từ xa. Microsoft Visual C++ có quá trình phát triển không ngừng, với nhiều phiên bản khác nhau, bổ sung các tính năng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.

Danh sách thành phần Microsoft Visual C ++ Redistributable

• Microsoft VisualC ++ 2005 Redistributable v8.0.56336
• Microsoft VisualC ++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
• Microsoft VisualC ++ 2005 Redistributable v8.0.61001
• Microsoft VisualC ++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
• Microsoft VisualC + + 2008 x8629 Redist
• Microsoft VisualC ++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.17
• Microsoft VisualC ++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.6161
• Microsoft VisualC ++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.6161
• Microsoft VisualC + + 2010 x86 Redistributable v10.0
• Microsoft x10.0 Redistributable v10.0.40219
• Microsoft VisualC ++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
• Microsoft VisualC ++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
• Microsoft VisualC ++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
• Microsoft VisualC ++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
• Microsoft VisualC ++ 2013 Redistributable (x86) v12. 0.40664
• (Microsoft) x64) v12.0.40664
• Microsoft VisualC ++ 2017 Redistributable (x86) v14.13.26020
• Microsoft VisualC ++ 2017 Redistributable (x64) v14.13.26020

Tải về Microsoft Visual C++ 2022 Redistributable AIO v14.31.31005.0 (x86/x64)

 

Rate this post

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *