Tải về MultiPack Visual C++ Installer 3.0 – Cài đặt Microsoft Visual C++

12 0

Tải về MultiPack Visual C++ Installer 3.0 – Cài đặt Microsoft Visual C++

Tải xuống MultiPack Visual C ++ Installer 3 phiên bản đầy đủ trình cài đặt ngoại tuyến độc lập cho Windows. Nó được thiết kế để cài đặt tất cả Microsoft Visual C++ end-user runtimes

Sau khi nhìn thấy tất cả các gói khó hiểu có sẵn, tác giả đã đưa ra gói này và quyết định gói tất cả chúng thành một trình cài đặt dễ sử dụng. Nếu bạn muốn khắc phục sự cố ứng dụng hoặc trò chơi không chạy do thiếu Visual C +, thì gói này là cách đơn giản nhất để khắc phục sự cố.

Nó không có trình cài đặt hoặc trình gỡ cài đặt và không có phỏng đoán. Chạy tệp thực thi và nó sẽ cài đặt tất cả các thời gian chạy Visual C ++ cần thiết. Hiện tại, nó mới chỉ được thử nghiệm trên Windows 10.

Nếu bạn chán ngấy việc cố gắng tìm gói phù hợp hoặc hơi mất công khi cố chọn gói thời gian chạy Visual C ++, thì Trình cài đặt MultiPack Visual C ++ sẽ giúp bạn thiết lập và chạy trong vài phút.

Tổng quan về các tính năng của MultiPack Visual C ++ Installer 3

 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable – x86 6.0.2900.2180
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable – 10.0.40219.473
 • Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable – 10.0.40219.473
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) – 11.0.61030.0
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) – 11.0.61030.0
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) – 12.0.40660.0
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) – 12.0.40660.0
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) – 14.14.26405.0
 • Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) – 14.14.26405.0

Chi tiết kỹ thuật và yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 • RAM (Bộ nhớ): RAM 2 GB (khuyến nghị 4 GB)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 200 MB trở lên

Tải về MultiPack Visual C ++ Installer 3.0

 

 

Rate this post

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *