Tải về OEM Info Updater 9.6 – Đổi thông tin OEM cho máy tính

116 0

Tải về OEM Info Updater 9.6 – Đổi thông tin OEM cho máy tính

Tải xuống OEM Info Updater 9 chương trình để thay đổi bộ thông tin OEM thông qua logo công ty OEM Info Updater và các thông tin OEM khác…

OEM Info Updater là một chương trình để thay đổi bộ thông tin OEM thông qua logo công ty OEM Info Updater và các thông tin OEM khác. Chương trình cho phép bạn thay đổi các giá trị: Nhà sản xuất, Model, hỗ trợ đồng hồ, điện thoại, trang web và logo. Chương trình bao gồm một bộ lớn các biểu trưng làm sẵn hoặc bạn có thể tự chọn.

Có gì mới trong OEM Info Updater 9.6 ?

* Mã được cập nhật nhẹ cho Windows 11;
* Các nhà sản xuất bổ sung: Digma, Dream Machines, Irbis và Prestigio;
* Cập nhật thông tin OEM.

Tải về OEM Info Updater 9.6

Pass giải nén file baominh.tech


https://phanmemmaytinh.net/tai-ve-oem-info-updater-9-5-doi-thong-tin-oem-cho-may-tinh.html

OEM Info Updater 9.4 – Đổi thông tin OEM cho máy tính

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *