Tải về Office 2021 Lite LTSC Pro Plus v2108 (x64) Pre-Activated (1.8GB)

342 0

Tải về Office 2021 Lite LTSC Pro Plus v2108 (x64) Pre-Activated (1.8GB)

Tải xuống Office 2021 Lite LTSC Pro Plus v2108 Build 14332.20303 (x64) Pre-Activated May 2022 là bộ ứng dụng Microsoft Office 2021 LTSC v2108 cập nhật mới nhất tháng 5/2022.

Included Apps:

– Word 2021
– Excel 2021
– Powerpoint 2021
– Outlook 2021
– Access 2021
– OneNote 2021
– Publisher 2021
– Skype for Business 2021
– Teams 2021
– OneDrive Desktop 2021

Languages:

– English (United States)

Ghi chú khi cài đặt:
– Gỡ cài đặt bất kỳ phiên bản nào trước đó nếu bạn đã cài đặt.
– Giải nén, Chạy thiết lập, Cài đặt và chờ Thiết lập Kết thúc.
– Sau khi hoàn thành, hãy tận hưởng! Kích hoạt Predone.

Tải xuống Office 2021 Lite LTSC Pro Plus v2108 Build 14332.20303 (x64) Pre-Activated May 2022

Tổng dung lượng file ISO là 10.01GB

Lưu ý : Bản Lite không bao gồm gói đa ngôn ngữ chỉ hỗ trợ tiếng Anh dưới dạng file cài đặt exe.

Chạy file Cài đặt và tận hưởng, Không cần kích hoạt / Hướng dẫn được bao gồm trong thư mục!


Tải về phiên bản Office 2021 full đa ngôn ngữ

Office 2021 LTSC Pro Plus v2108 Build 14332.20303 (x64) Pre-Activated May 2022

Rate this post

Related Post

There are 0 comments

  1. Pingback: Tải về Office 2021 Lite LTSC Pro Plus v2108 (x64) Pre-Activated (1.8GB)

  2. Pingback: Microsoft Office 2021 LTSC Pro Plus (v2205 Build 16.0.15225.20172) x64 - Active

Để lại bình luận