Tải về V-Ray 5.20.01 cho SketchUp 2017-2021 – Plugin SketchUp kết xuất 3D

93 0

Tải về V-Ray 5.20.01 cho SketchUp 2017-2021 – Plugin SketchUp kết xuất 3D

V-Ray 5 for SketchUp 2017 – 2021 là một plugin SketchUp để kết xuất 3D (3D Rendering) hiệu suất cao. Để thiết kế trên phần mềm SketchUp với nhiều công cụ chỉnh sửa ánh sáng, đổ bóng và kết xuất cho kết quả chất lượng và chân thực, cả hình ảnh tĩnh và hình ảnh chuyển động và cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách dễ dàng. Và nó nhanh hơn, khiến V-Ray Next trở thành một công cụ được sử dụng rộng rãi. Đây là tiêu chuẩn toàn cầu trong ngành thiết kế và hiệu ứng hình ảnh, với nhiều tính năng kết xuất thiết yếu.

Được hỗ trợ:

 • SketchUp: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Đặc trưng V-Ray 5 for SketchUp

 • REAL-TIME RENDERING
 • CPU, GPU & HYBRID RENDERING
 • DENOISER
 • INTERACTIVE RENDERING
 • CHAOS CLOUD
 • V-RAY SWARM
 • SMART ASSET EDITOR
 • FILE MANAGER
 • V-RAY COLOR PICKER
 • V-RAY FRAME BUFFER
 • UNIVERSAL ASSET PREVIEW
 • LIGHT GEN
 • LIGHT MIXING
 • ADAPTIVE LIGHTS
 • GLOBAL ILLUMINATION
 • ACCURATE LIGHTS
 • SUN & SKY
 • LIGHTING ANALYSIS TOOL
 • REAL-WORLD CAMERA
 • VIRTUAL REALITY
 • INTERACTIVE LENS EFFECT
 • AUTOMATIC EXPOSURE & WHITE BALANCE
 • MATERIALS
 • TEXTURE MAPS
 • METALNESS
 • RANDOMIZER
 • VRSCANS
 • ENVIRONMENT FOG
 • ENVIRONMENT FOG
 • VOLUMETRIC MATERIALS
 • GEOMETRY MANAGEMENT
 • RENDER ELEMENTS
 • And more.

Hình ảnh kết xuất 3D qua V-Ray

Tải về V-Ray 5.20.01 cho SketchUp 2017- 2021

Pass giải nén file là sbz

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *