Tải về Windows 10 Pro- SuperLite / Compact / x64 /ver 2009 (21H1) – Ghost Spectre

Tải về Windows 10 Pro- SuperLite / Compact / x64 /ver 2009 (21H1) build 19043.1021 là bản dựng Windows 10 mới nhất được tinh chỉnh và tùy biến tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp và gamming…

Thông tin cơ bản 

OS build : 19043.1021
Edition  : PRO SUPERLITE / SE + COMPACT + DEFENDER W/O
Version  : 21H1
Arch     : x64
Lang     : en-US

Changelog / Update:

05/23/2021
 – [UPDATE 3]

– ISO Based on Public Version

– Update OSbuild 19043.1021

– Add Windows 10 Insider Preview Icon Themes
– Update StartIsBack 2.9.12 for SUPERLITE SE

– Update Defender Engine
— Security intelligence version: 1.1339.1178.0
— Antimalware Client Version: 4.18.2104.14
— Engine Version: 1.1.18100.6
— Antivirus Version: 1.339.1178.0
— Antispyware Version: 1.339.1178.0

The Difference Between GHOST CUSTOM BOOTBABLE WPE and NORMAL BOOTABLE

==> Thông tin chi tiết xem thêm tại : http://ghostspectre.the-ninja.jp/21H1.X64.html

Tải về Windows 10 Pro- SuperLite / Compact / x64 /ver 2009 (21H1) – Ghost Spectre

magnet:?xt=urn:btih:72aea72281702bd597a2005e6aa63ec9f6437dfc&dn=Windows%2010%20Pro%20SuperLite%20%2b%20Compact%20x64%202009%20(21H1)%20build%2019043.1021%e2%80%93GhostSpectre&tr=http%3a%2f%2fmy.teamos-hkrg.com%3a8880%2f000c78bb8967cdb8b9cbbf439ad5c74e%2fannounce

GHOST CUSTOM BOOTABLE WPE (W) – [OSBuild 19043.1021] [UPDATE 4.1] [X64]

SINGLE LINKS          : MEDIAFIRE |
MULTI LINKS (PART)    :

ISO SIZE:2.81GB | MD5 Check: 
5e1447dffb00e3fbd54603bdc398ec8c
– If you need Add weather, news and stocks to your Taskbar, Please install Microsoft Edge Chromium.
– To using Ghost Toolbox 
“Internet connection required”


Tải về bản dựng trước đó theo link bên dưới

Tải về Windows 10 Pro – SuperLite / Compact / x64 / V2009 build 19042.985 (Update 3)

 

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *