Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022

85 0

Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022 là bản dựng Windows 10 build 19044.1679 cập nhất mới nhất ngày 18/04/2022, bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, không tùy biến hay loại bỏ bất cứ gì.

Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64) mới nhất 4/2022

Thông tin

 • Phiên bản: Windows 10 Pro 21H2 Build 19044.1679 (x64)
 • Trang web chính thức: www.microsoft.com/en-us/windows
 • Ngôn ngữ giao diện: TIẾNG ANH (US)
 • Giấy phép: Chưa được kích hoạt

CÁC BIÊN SOẠN BAO GỒM:

 • Windows 10 Pro x64

Đặc trưng :

 • Sẵn sàng cho UEFI (Sử dụng công cụ Rufus USB đính kèm để làm cho UEFI có thể khởi động)
 • Cập nhật tích hợp cho đến ngày 17 tháng 4 năm 2021;
 • .Net Framework 3.5 bao gồm (bao gồm 2.0 và 3.0);
 • Tích hợp SmartFix 2.4.1, Microsoft DaRT cho winre.wim và boot.wim;
 • Hệ thống không ở chế độ kiểm tra.
 • Và hơn thế nữa.

Tải về Windows 10 Pro v21H2 Build 19044.1679 (x64)

Tổng dung lượng file ISO là 3.97GB

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận