Tải về Windows 11 AIO v22H2 Build 22449.1000 TPM Unpatch (Dev / Beta)

227 0

Tải về Windows 11 AIO v22H2 Build 22449.1000 TPM Unpatch (Dev / Beta)

Tải về Windows 11 AIO v22H2 Build 22449.1000 TPM Unpatch (Dev / Beta) là bản dựng Windows 11 build 22449.1000 mới nhất từ kênh (DEV/Beta) đã được mở khóa TPM 2.0 và Secure Boot.

Info

Windows 11 FULL Insider PreviewDevelopment stage : Dev / Beta
Release date : 2021-09-02
Version : 22H2 Build 22449.1000
Developer : Microsoft Developer
Bit depth : 64-bit
Interface language : English
Tabletka : not activated,use any activator of your choice

System requirements :
Processor: at least two cores with a clock speed of at least 1 gigahertz (GHz) on a compatible 64-bit processor or System on a chip (SoC).
RAM: 4 GB or more.
Storage: A storage device with 64 GB or more.
System firmware: UEFI, with support for secure boot (Secure Boot) .
TPM: Trusted Platform Module (TPM) version 2.0 .
Graphics adapter: Graphics adapter compatible with DirectX 12 / WDDM 2.x.
Display: > 9 inches with HD (720p) resolution.

Internet connection: Installing Windows 11 Home requires a Microsoft account and an Internet connection.

Mô tả về phiên bản Dev:
Phiên bản Windows 11 dành cho các thành viên của chương trình Người dùng nội bộ Windows trên kênh cập nhật Dev. Các tập hợp được tạo bằng cách sử dụng các tệp UUP gốc trên dịch vụ UUP Dump. Các bản cập nhật đã được tích hợp cho đến ngày 02 tháng 9 năm 2021. Không có thay đổi nào trong các bộ phận lắp ráp và không có gì bị cắt bỏ!

Assembly features:
install.wim is compressed into install.esd to reduce the size of the image
Image checksums:
CRC32: D30FFBD1
MD5: 979D0AA6CDBC48A129F101F22E11B0C1
SHA-1: D3A64BCDFD8AB1A1F8F62B3FF72E3461C0F9A850

Tải về Windows 11 AIO v22H2 Build 22449.1000 TPM Unpatch

Tổng dung lượng file ISO là 3.34GB

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *