Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64

536 6

Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64

Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64 là bản dựng Windows 11 build 22000.194 mới nhất được tùy biến và loại bỏ các thành phần giúp Windows 11 hoạt động mượt mà trên máy cấu hình thấp.

 • Name: Win11Pro.Dev.22000.194_Lite.iso
 • Architecture: x64
 • Size File Iso: 2,76 GB
 • OS Build by sukanetwork

Bao gồm các phiên bản Windows 11 Lite & SuperLite

 • Windows 11 Pro Dev.22000.194 Lite
 • Windows 11 Pro Dev.22000.194 Lite with Activated by KMS_VL_ALL
 • Windows 11 Pro Dev.22000.194 Super Lite
 • Windows 11 Pro Dev.22000.194 Super Lite with Activated by KMS_VL_ALL

Tính năng mới của Windows 11 build 22000.194

– Compact OS for reduce the size
– Free Bloatware
– Privacy & Performance Optimizations
– Support Other Language & Keyboard
– Support UWP Games / UWP Apps (ex. Forza Horizon, God of War, etc)
– Custom Bootable with more features
– Updatable (Can update to latest build)

Phiên bản Windows 11 Pro Dev.22000.194 Lite

Tích hợp:
Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft DirectX 9.0c
Giữ lại :
Microsoft Store
Windows Defender
Windows Firewall
Windows Update
Windows Media Player
Photo Viewer
Direct Play Legacy Components
All Keyboard
Remote Desktop Client & Server
Folder Sharing
Windows Search
And More

Phiên bản Windows 11 Pro Dev.22000.194 Super Lite

Tích hợp :
Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft DirectX 9.0c
Giữ lại :
Windows Media Player
Photo Viewer
Direct Play Legacy Components
All Keyboard
Remote Desktop Client & Server
Folder Sharing
Windows Search
And More
Đã xóa :
Microsoft Store
Microsoft Edge Chromium
Windows Defender
System Restore
Windows Backup
WinRE.wim
OneDrive
Skype
And More
Gợi ý : Nếu máy tính cấu hình dưới 4GB RAM nên dùng phiên bản SuperLite nếu trên 4GB dùng phiên bản Lite.
Hình ảnh bản dựng

Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64

Tổng dung lượng file ISO là 2.76GB tải về sử dụng rufus để ghi ISO vào USB để cài đặt

 


Nguồn : sukanetwork

Related Post

There are 6 comments

 1. mấy bản lite mình cài bản nào cũng bị tick chổ icon, tìm mọi cách tách mà không được. Ad giúp cách tách với.

  Reply
 2. Pingback: Tải về Windows 11 Pro Final v21H2 build 22000.194 x64 Slim non TPM 2.0

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *