Tải về Windows 11 SuperLite Pro v21H2 build 22000.376 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 SuperLite Pro v21H2 build 22000.376 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 SuperLite Pro v21H2 build 22000.376 by Ghost Spectre là bản dựng Windows 11 SuperLite được tích hợp bản cập nhật mới nhất tháng 12/2021. Bản dựng này chính là bản dựng Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.318 x64 trước đó được tích hợp bản cập nhật KB5008215 cải thiện hiệu suất NVMe / SSD.

Tính năng của bản dựng

– Compact Integrated + LZX (algorithm)
– Bloatware FREE!!
– Optimized Pagefile/Services/Scheduled/Search Indexer
– Privacy Optimizations & Performante mode!
– Ghost Toolbox! (Add or Remove Windows Store and Much More!)
– Support any Other Language & Keyboard
– Support UWP Games / UWP Apps (ex. Forza/GOW/etc etc)
– Updatable (can update to latest build windows 11!)
– Window update can be paused until 2077!
– With custom Icons packs / Windows Themes pack!
– GHOST CUSTOM BOOTABLE! (WPE)

Các thành phần gỡ bỏ hoặc tạm khóa

– Removes Windows Apps and System Apps
– Removes Windows Security / Defender / Smartscreen
– Disable Remote Desktop  / Tablet keyboard / NFC / Clipboard  / Focus Assist – (Superlite only)
– Disable Print spooler (If you need printers please set Auto in Services)
– Removes OneDrive
– Disable Action Center / Notifications – (Superlite only)
– Disable Telemetry – (Superlite only)
– Removes Errors reports – (Superlite only)
– Disable UAC (Never notify)
– Removes WinSxS backup
– Removes Winre (can add using Ghost Toolbox)

Danh sách các Phiên bản Windows có sẵn để cài đặt:

  • Windows 11 Pro – Compact x64
  • Windows 11 Pro – Compact + Defender x64
  • Windows 11 Pro – SuperLite x64
  • Windows 11 Pro – SuperLite + Defender x64

Tải về Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.376 x64

Lưu ý nếu bạn đã cài bản dựng build 22000.318 trước đó bạn chỉ cần tải bản cập nhật bên dưới để nâng cấp không cần phải cài lại toàn bộ Windows.

Single Links: MEDIAFIRE | Normal Bootable

File Size : 3.05GB
Format : ISO
MD5 : 2274DEDB41D87521551B1B8B1775F619

Single Links: MEDIAFIRE | Ghost Custom Bootable WPE

MD5 : DF1E9C6C2BF65C29BE583BD1FB246D05

Bản cập nhật 22000.376 cho Windows SuperLite

MD5: F2FF86F1F5DBD774E2C178D5EE099A8B

Tải về các trình kích hoạt tại đây

Phiên bản trước đó

Windows 11 Pro SuperLite/Compact build 22000.318 x64 by Ghost Spectre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *