Tải về Windows PowerShell 7.2.0 cho Windows

75 0

Tải về Windows PowerShell 7.2.0 cho Windows

Tải xuống Windows PowerShell 7 cho Windows. Nó là một công cụ cấu hình và tự động hóa đa nền tảng xử lý cấu trúc dữ liệu.

Tải về Windows PowerShell 7.2.0 mới nhất cho Windows

Đây là công cụ / khuôn khổ cấu hình và tự động hóa đa nền tảng hoạt động tốt với các công cụ hiện có của bạn và được tối ưu hóa để xử lý dữ liệu có cấu trúc (ví dụ: JSON, CSV, XML, v.v.), API REST và các mô hình đối tượng.

Phần mềm có hơn 130 lệnh nhỏ (cmdlet), các lệnh chuyên dụng được thiết kế để sử dụng các chức năng cụ thể, có thể thực hiện nhiều loại công việc, từ quản lý dịch vụ hoặc quy trình đến các tác vụ đăng ký hoặc thao tác đối tượng.

Có thể quản lý cục bộ hoặc từ xa vì Windows PowerShell cung cấp quyền truy cập vào Công cụ quản lý Windows (WMI) và Mô hình đối tượng thành phần (COM).

Ngoài ra, thời gian chạy có thể được các nhà phát triển tích hợp vào các ứng dụng mà họ tạo ra, nhờ vào API lưu trữ có trong gói.

Các tính năng của Windows PowerShell 7

  • Nhập lệnh
  • API tích hợp
  • Khả năng gỡ lỗi
  • Tạo các tập lệnh tự động hóa

Tải về Windows PowerShell 7.2.0

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *