TaskbarX 1.7.3.0 All Platform – Tùy chỉnh Taskbar cho Windows 10/11

79 0

TaskbarX 1.7.3.0 All Platform – Tùy chỉnh Taskbar cho Windows 10/11

TaskbarX tùy chỉnh Taskbar cho Windows 10/11 cho phép bạn kiểm soát và điều chỉnh vị trí của các biểu tượng trên thanh tác vụ nếu cần. Làm cho bạn cảm thấy giống như một thanh Dock Windows truyền thống, các biểu tượng có thể được di chuyển vào trung tâm, hoặc vị trí do người dùng xác định với nhiều tùy chỉnh hoạt ảnh để phù hợp với phong cách của bạn Bạn có thể điều chỉnh tốc độ khi cần thiết. Hoặc bạn có thể tắt hoạt ảnh nếu bạn không thích. Vị trí trung tâm có thể được thay đổi để biểu tượng của bạn ở bên trái hoặc bên phải. Phiên bản hiện tại hỗ trợ tất cả các cài đặt của Thanh tác vụ, bao gồm cả thanh tác vụ dọc (vertical taskbar) và thanh tác vụ Unlimited.

Đặc trưng TaskbarX

 • Dễ sử dụng
 • 42 Hình ảnh động khác nhau bao gồm cả “không có”
 • Hiệu suất tuyệt vời (Vòng lặp rất tối ưu và nhẹ)
 • Thay đổi tốc độ hoạt ảnh
 • Thay đổi vị trí bù đắp tùy chỉnh dựa trên tâm
 • Căn giữa giữa nút khởi động, tìm kiếm, chế độ xem tác vụ, v.v. và các biểu tượng ở khay bên trái, đồng hồ, v.v.
 • Tất cả cài đặt thanh tác vụ được hỗ trợ
 • Thanh tác vụ dọc được hỗ trợ
 • Hỗ trợ không giới hạn màn hình
 • Thay đổi kiểu thanh tác vụ thành Trong suốt, Làm mờ và Acrylic.
 • Và hơn thế nữa.

Có gì mới trong TaskbarX v1.7.3.0 ?:

 • Hợp nhất (Tương thích với Windows 11 với thanh tác vụ cổ điển) # 820
 • Cập nhật TaskScheduler lên 2.9.2
 • Các bản sửa lỗi và cải tiến khác.

Tải về TaskbarX 1.7.3.0 All Platform

Pass giải nén file baominh.tech

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *