Techsmith Camtasia 2023 v23.4.1.50334 [Pre-Activated]

Techsmith Camtasia 2023 v23.4.1.50334 [Pre-Activated]

Camtasia 2023 là chương trình chỉnh sửa video và ghi màn hình tất cả trong một cho phép bạn ghi lại màn hình, học trực tuyến cũng như tạo video và trình chiếu trông chuyên nghiệp. Camtasia có thể ghi lại mọi thứ, toàn bộ màn hình hoặc chỉ một số màn hình. Phần đã chọn có thể được lưu lại dễ dàng. Bạn có thể thêm hình ảnh, video, âm thanh và bản trình bày PowerPoint hiện có của mình vào dòng thời gian đơn giản. Giúp việc chỉnh sửa video của bạn trở nên dễ dàng.

Features:

 • Easy to use
 • Screen Recorder and Video Editor
 • Powerful, but easy-to-use features
 • Recording
 • Simplified Editing
 • Pre-Built Assets
 • Screen Recording Options
 • Web Camera Capture
 • Audio recording (Mic + System)
 • Music
 • PowerPoint Integration
 • Media Import
 • Interactivity + Quizzing
 • iOS Capture
 • Annotations
 • Transitions
 • Animations
 • Cursor FX
 • Themes
 • Device Frames
 • Video Table of Contents
 • Closed Captions
 • Remove a Color (Green Screen)
 • Audio FX
 • Templates
 • Camtasia Packages
 • Favorites & Presets
 • Upload / Export Options
 • And more.

Download Techsmith Camtasia 2023 v23.4.1.50334 [Pre-Activated]

Pass: sbz

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *