Tổng hợp các bản dựng Windows 11 Lite & SuperLite bởi FBConan

464 0

Tổng hợp các bản dựng Windows 11 Lite & SuperLite bởi FBConan

Bảo Minh Technology chia sẽ liên kết tổng hợp các bản dựng Windows 11 Lite & SuperLite bởi FBConan đã loại bỏ yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot dành cho máy cấu hình thấp và chơi game bởi tác giả FBConan – TeamOS.

Dưới đây là danh sách các bản dựng Windows 11 Lite & SuperLite bởi FBConan từ phiên bản mới nhất đến các phiên bản cũ trước đó.

Tải về Windows 11 Lite Pro build 2200176 Non TPM With Defender by FBConan

Tải về Windows 11 Pro Compact Lite build 22000.168 by FBConan

Tải về Windows 11 Compact 11 Pro build 22000.132 by FBConan

Tải về Windows 11 Pro Lite (21996.1 Dev) by FBConan – Windows 11 gọn nhẹ

Tải về Windows 11 Pro & Enterprise v21H2 build 22000.176 Non TPM 2.0

Tải về Windows 11 Compact Lite Pro build 22000.160 (No TPM Required)

Tải về Windows 11 Pro CompactLite (22000.51) bởi TeamOS

Chúc các bạn thành công !

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *