ActivePresenter Professional 8.5.2 – Tạo bài giảng, thuyết trình (eLearning)

Posted by - 11/09/2021

ActivePresenter Professional 8.5.2 – Tạo bài giảng, thuyết trình (eLearning) Tải xuống ActivePresenter Professional Edition 8 cho Windows là một giải pháp để tạo video screencast, tài liệu phát tay, hướng dẫn sử dụng, tài liệu và các bài thuyết trình đào tạo tương tác ( eLearning ). ActivePresenter Pro là một giải pháp để tạo