MediaCreationTool.bat – Công cụ tải ISO Windows 11 bỏ qua tính tương thích

Posted by - 01/10/2021

MediaCreationTool.bat – Công cụ tải ISO Windows 11 bỏ qua tính tương thích MediaCreationTool.bat là một tập lệnh hữu ích cho Windows để tải xuống các hình ảnh ISO Windows từ các máy chủ của Microsoft. Nhà phát triển đã cập nhật chương trình gần đây; bản phát hành mới nhất giới thiệu hỗ trợ tải xuống