Tải về Windows 11 build 22468.1000 Insider Preview ISO từ MSDN

Posted by - 30/09/2021

Tải về Windows 11 build 22468.1000 Insider Preview ISO từ MSDN Microsoft chính thức phát hành bản dựng Windows 11 build 22468.1000 Insider Preview trên kênh DEV và thực hiện một số chỉnh sửa một lần nữa . Ở đó, bạn cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn để cài đặt Insider mới trên phần cứng cũ hơn. Xin