Tải về Windows 11 build 22471.1000 DEV từ MSDN

Posted by - 05/10/2021

Tải về Windows 11 build 22471.1000 DEV từ MSDN Hôm qua, Microsoft đã bất ngờ cung cấp Bản dựng nội bộ mới trong kênh Dev. Windows 11 build 22471.1000 sửa một số lỗi sẽ được sửa sau trong Windows 11 build 22000.1000 “cuối cùng” hiện tại. Bạn có thể đọc mọi thứ về nó ở đây . Windows

Tải về Windows 11 AIO v22H2 build 22454.1000 (x64) En-Us

Posted by - 12/09/2021

Tải về Windows 11 AIO v22H2 build 22454.1000 (x64) En-Us Tải về Windows 11 AIO v22H2 build 22454.1000 (x64) En-Us là bản dựng Windows 11 build 22454.1000 mới nhất vừa được phát hành 9/9/2021. Hợp ngữ dựa trên các tệp UUP gốc. Các bản cập nhật đến ngày 9 tháng 9 năm 2021 đã được tích