Tải về Windows 11 build 22471.1000 DEV từ MSDN

Posted by - 05/10/2021

Tải về Windows 11 build 22471.1000 DEV từ MSDN Hôm qua, Microsoft đã bất ngờ cung cấp Bản dựng nội bộ mới trong kênh Dev. Windows 11 build 22471.1000 sửa một số lỗi sẽ được sửa sau trong Windows 11 build 22000.1000 “cuối cùng” hiện tại. Bạn có thể đọc mọi thứ về nó ở đây . Windows