Download Windows 11 build 22463.1000 ISO MSDN En-US

Posted by - 23/09/2021

Download Windows 11 build 22463.1000 ISO MSDN En-US Microsoft đã phát hành Windows 11 Insider Build 22463.1000 mới trên Dev Channels. Các biểu tượng trên thanh tác vụ giờ đã được căn giữa trở lại và những cải tiến hơn nữa đã được thực hiện. Có gì mới trong Windows 11 Build 22463? Với những