Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64

Posted by - 26/09/2021

Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64 Tải về Windows 11 Pro build 22000.194 Lite & SuperLite x64 là bản dựng Windows 11 build 22000.194 mới nhất được tùy biến và loại bỏ các thành phần giúp Windows 11 hoạt động mượt mà trên máy cấu hình thấp. Name: Win11Pro.Dev.22000.194_Lite.iso Architecture: