W10 Digital Activation 1.4.5 – Trình kích hoạt vĩnh viễn Windows 10/11

53 0

W10 Digital Activation 1.4.5 – Trình kích hoạt vĩnh viễn Windows 10/11

Tải xuống chương trình kích hoạt kỹ thuật số W10 Digital Activation 1.4.5 Kích hoạt giấy phép kỹ thuật số Windows 10/11 miễn phí

W10 Digital Activation 1.4.5 – Trình kích hoạt vĩnh viễn Windows 10/11

W10 Digital Activation v1.4.5  Chương trình Kích hoạt Kích hoạt Giấy phép Kỹ thuật số Windows 10 và 11 Trực tuyến là một Kích hoạt Windows rất dễ sử dụng. Windows 10 và 11 có thể được kích hoạt vĩnh viễn bằng giấy phép kỹ thuật số. Chỉ cần chạy chương trình và nhấp vào Kích hoạt. Chương trình Kích hoạt Giấy phép Kỹ thuật số W10 sử dụng Trình kích hoạt HWID của s1ave77 để kích hoạt vĩnh viễn Windows 10 và 11 với giấy phép kỹ thuật số. Không cần thiết phải đặt ngoại lệ trong chương trình chống vi-rút. Điều này là do trình khởi chạy không cài đặt hoặc lưu cục bộ bất kỳ tệp nào để khởi chạy trên hệ thống người dùng. Sau khi kích hoạt, chương trình sẽ tự động thay thế giấy phép KMS đã được cài đặt trước đó trên hệ điều hành của người dùng.

Được hỗ trợ:

  • Windows 10 Tất cả các phiên bản
  • Windows 11 Tất cả các phiên bản

Đặc trưng:

  • Dễ sử dụng
  • Kích hoạt Giấy phép Kỹ thuật số Windows 10/11.
  • Kích hoạt KMS trực tuyến

Tải về W10 Digital Activation v1.4.5 

Pass giải nén file baominh.tech

Rate this post

Related Post

There are 0 comments

  1. Pingback: W10 Digital Activation v1.4.5.2b - Kích hoạt Windows 10/11

  2. Pingback: W10 Digital Activation v1.4.5.2b - Trình kích hoạt Windows 10/11

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *