W10 Digital Activation 1.4.7 – Trình kích hoạt Windows 10/11

W10 Digital Activation 1.4.7 – Trình kích hoạt Windows 10/11

W10 Digital Activation 1.4.7 dùng để kích hoạt Windows 10 và 11 bằng Digital License Activation (giấy phép kỹ thuật số) trực tuyến. Đây là một Windows Activator rất dễ sử dụng. Windows 10 và 11 có thể được kích hoạt vĩnh viễn bằng giấy phép kỹ thuật số. Chỉ cần chạy chương trình và nhấp vào Kích hoạt. Chương trình kích hoạt giấy phép kỹ thuật số W10 sử dụng Trình kích hoạt HWID của s1ave77 để kích hoạt vĩnh viễn Windows 10 và 11 bằng giấy phép kỹ thuật số. Không cần thiết lập ngoại lệ trong chương trình chống vi-rút. Điều này là do chương trình kích hoạt không cài đặt hoặc lưu bất kỳ tệp nào cục bộ để kích hoạt nó trên hệ thống người dùng. Khi được kích hoạt, chương trình sẽ tự động thay thế giấy phép KMS đã cài đặt trước đó trên hệ điều hành của người dùng.

Được hỗ trợ:

  • Windows 10 tất cả phiên bản
  • Windows 11 Tất cả phiên bản

Đặc trưng:

  • Dễ dàng sử dụng
  • Kích hoạt giấy phép kỹ thuật số Windows 10/11.
  • Kích hoạt KMS trực tuyến

Download W10 Digital Activation 1.4.7

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *