W10 Digital Activation v1.5.5.1- Trình kích hoạt Windows 10/11 Digital License

W10 Digital Activation v1.5.5.1 – Trình kích hoạt Windows 10/11 Digital License

W10 Digital Activation dùng để kích hoạt Windows 10 và 11 bằng Digital License Activation (giấy phép kỹ thuật số) trực tuyến. Đây là một Windows Activator rất dễ sử dụng. Windows 10 và 11 có thể được kích hoạt vĩnh viễn bằng giấy phép kỹ thuật số. Chỉ cần chạy chương trình và nhấp vào Kích hoạt. Chương trình kích hoạt giấy phép kỹ thuật số W10 sử dụng Trình kích hoạt HWID của s1ave77 để kích hoạt vĩnh viễn Windows 10 và 11 bằng giấy phép kỹ thuật số. Không cần thiết lập ngoại lệ trong chương trình chống vi-rút. Điều này là do chương trình kích hoạt không cài đặt hoặc lưu bất kỳ tệp nào cục bộ để kích hoạt nó trên hệ thống người dùng. Khi được kích hoạt, chương trình sẽ tự động thay thế giấy phép KMS đã cài đặt trước đó trên hệ điều hành của người dùng.

Chương trình Kích hoạt Kỹ thuật số W10 hoạt động bằng công nghệ HWID (ID phần cứng), lưu trữ thông tin duy nhất về phần cứng máy tính của bạn. Thông tin HWID này được gửi đến máy chủ của Microsoft để đổi lấy giấy phép kỹ thuật số, được sử dụng để: Kích hoạt Windows 10

Ưu điểm của chương trình Kích hoạt kỹ thuật số W10

Chương trình Kích hoạt Kỹ thuật số W10 có nhiều ưu điểm:

  • Dễ dàng sử dụng
  • an toàn
  • Dùng miễn phí
  • Có thể kích hoạt vĩnh viễn Windows 10

Kích hoạt kỹ thuật số W10 là một công cụ kích hoạt Windows 10 vĩnh viễn dễ sử dụng và an toàn. Chương trình này lý tưởng cho những người dùng muốn kích hoạt Windows 10 mà không phải trả tiền.

Supported :

  • Windows 10 All Edition
  • Windows 11 All Edition

Features:

  • Easy to use
  • Windows 10 / 11 Digital License Activation.
  • Online KMS Activation

Download W10 Digital Activation v1.5.5.1

Vui lòng sử dụng công cụ KMS Tools Lite 01.02.2024  mới nhất để khởi chạy W10 Digital Activation v1.5.5.1

Pass: phanmemmaytinh.net

Download W10 Digital Activation v1.5.5

Vui lòng sử dụng công cụ KMS Tools Lite 30.01.2024 mới nhất để khởi chạy W10 Digital Activation v1.5.5

Pass: phanmemmaytinh.net

Download W10 Digital Activation v1.5.4

Pass: phanmemmaytinh.net

Download W10 Digital Activation v1.5.3

Pass: phanmemmaytinh.net

Download W10 Digital Activation v1.5.2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *