Windows 11 MacOS Monterey Edition February 2022 by TheWorldOfPC

173 0

Windows 11 MacOS Monterey Edition February 2022 by TheWorldOfPC

Tải về Windows 11 MacOS Monterey Edition February 2022 by TheWorldOfPC là bản dựng Windows 11 build 22000.318 được tích hợp giao diện macOS Monterey. Bản dựng Windows 11 này đã được tùy biến và cá nhân hóa cũng như tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp.

 Description about this build :

🔰 This build is based on Windows 11 (22000.318)
🔰 ISO Size – 2.9gb
Info :
🔰 Removed All bloatware
🔰 Added MacOS style theme
🔰 Added MacOS style Dock
🔰 Added MacOS style Finder bar
🔰 Added MacOS mouse cursors
🔰 Optimized overall windows for stability with heavy themes and rainmeter skins
Screenshots

Tải về Windows 11 MacOS Monterey Edition February 2022 by TheWorldOfPC

Tổng dung lượng file ISO là 2.9GB

 

Rate this post

Related Post

Để lại bình luận