Windows 11 Pro v21H2 SuperLite + SE + Compact build 22000.675 by Ghost Spectre

71 0

Windows 11 Pro v21H2 SuperLite + SE + Compact build 22000.675 by Ghost Spectre

Tải xuống Windows 11 Pro v21H2 PRO SUPERLITE + SE + COMPACT + DEFENDER + W/O DEFENDER build 22000.675 Update 7 by Ghost Spectre là bản dựng Windows 11 build 22000.675 mới nhất được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game.

Windows 11 Pro v21H2 SuperLite + SE + Compact build 22000.675 by Ghost Spectre
Windows 11 release information

OS build : 22000.675
Edition  : PRO SUPERLITE + SE + COMPACT + DEFENDER + W/O DEFENDER
Version  : 21H2
Arch     : x64
Lang     : en-US

Windows 11 LITE là Windows 11 nhẹ, thoải mái, nhẹ để chơi game và phát trực tuyến, chỉnh sửa video, v.v. Nó cũng tiết kiệm tài nguyên trên ram hdd cpu. thấp hoặc cho những người không muốn nhiều tính năng Just Windows Nó rất thích hợp để chơi game và phát trực tuyến bằng cách loại bỏ những phần không cần thiết, giúp máy nhẹ và không nặng. Sử dụng có thể mượt mà, không bị trễ, không bị giật chắc chắn. Cùng với các công cụ cần thiết được tích hợp sẵn, chẳng hạn như Kích hoạt, v.v., và tệp cài đặt rất nhỏ, chỉ hơn 3GB so với một đĩa ghi dễ dàng.

05/12/2022 - UPDATE 7 (release date 05/11/2022)
– Update OS Build 22000.675
– Update Defender Engine
* Security intelligence 1.363.1784.0
* Antivirus 1.363.1784.0
* Antispyware 1.363.1784.0

FEATURES
– Compact Integrated + LZX (algorithm)
– Bloatware FREE!!
– Optimized Pagefile/Services/Scheduled/Search Indexer
– Privacy Optimizations & Performante mode!
– Ghost Toolbox! (Add or Remove Windows Store and Much More!)
– Support any Other Language & Keyboard
– Support UWP Games / UWP Apps (ex. Forza/GOW/etc etc)
– Updatable (can update to latest build windows 11!)
– Window update can be paused until 2077!
– With custom Icons packs / Windows Themes pack!
– GHOST CUSTOM BOOTABLE! (WPE)

REMOVE/DISABLES COMPONENTS
– Removes Windows Apps and System Apps
– Removes Windows Security / Defender / Smartscreen
– Disable Remote Desktop / Tablet keyboard / NFC / Clipboard / Focus Assist – (Superlite only)
– Disable Print spooler (If you need printers please set Auto in Services)
– Removes OneDrive
– Disable Action Center / Notifications – (Superlite only)
– Disable Telemetry – (Superlite only)
– Removes Errors reports – (Superlite only)
– Disable UAC (Never notify)
– Removes WinSxS backup
– Removes Winre (can add using Ghost Toolbox)

What’s New
– Update OS Build22000.675
– Update Defender Engine
* Security intelligence 1.363.1784.0
* Antivirus 1.363.1784.0
* Antispyware 1.363.1784.0

NOTE: This version don’t have any Internet browser, please get one before install also can get it from Ghost Toolbox.
NOTE: No upgrade Fresh install only.
NOTE: REQUIRED INTERNET TO USING GHOST TOOLBOX.
NOTE: If SSD not detect during setup installation please try normal bootable version.
NOTE: More Tweaks/Apps/UWP for Windows 11 is coming.
NOTE: If you getting “no images are available” for OEM Hardware like DELL/Lenovo/HP/ACER you can delete autounattend.xml from USB drive, or download ei.cfg paste into sources folder in USB drive.

Tải xuống Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact (22000.675) by Ghost Spectre

Single Links: | MEDIAFIRE | GHOST CUSTOM BOOTABLE (WPE)

Pass file zip là W11QWERTQWQU7
File Size : 3.03GB
Format : ISO
MD5  : 03fb7603ab84f49e3458b86b6e69d432 (ISO)
MD5  : ebf5898614f483815292c936e964ccd3 (7zip)

Single Links: | MEDIAFIRE | NORMAL BOOTABLE

Pass file zip là W11QWERTQWQU7
File Size : 3.18GB
Format : ISO
MD5 : b5d70b9e1cf51b11c054a1a3d4ff4964 (ISO)
MD5 : f6329d37a3ca03976087bc0ddcb37a3b (7zip)


Tải về phiên bản trước đó

Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.652 by Ghost Spectre

5/5 - (1 bình chọn)

Related Post

Để lại bình luận