Donate ủng hộ web PhanMemMayTinh.Net

Để website có kinh phí duy trì các hoạt động như hosting, domain , nếu bạn cảm thấy website hữu ích hãy donate ủng hộ website để có kinh phí duy trì website hoạt động dài lâu.

Thông tin donate

  • STK (Vietcombank ) : 0601 000 484 190
  • Momo/Viettel Money : 0398218999
  • Paypal : paypal.me/baominh